Cẩm nang

Nhiệm Vụ Tái Xuất Truyền Thuyết

Nhiệm vụ chính Tái Xuất Truyền Thuyết - sở hữu thú cưỡi vô song của Vua Pháp Thuật

Thăng Cấp Nghề Tông Sư

Thăng cấp nghề tông sư của nhân vật trong Vua Pháp Thuật

Thăng Cấp Nghề Chuyên Gia

Thăng cấp nghề chuyên gia của nhân vật trong Vua Pháp Thuật

Thăng Cấp Nghề Cao Cấp

Thăng cấp nghề cao cấp của nhân vật trong Vua Pháp Thuật

Thăng Cấp Nghề Trung Cấp

Thăng cấp nghề trung cấp của nhân vật trong Vua Pháp Thuật

Thăng Cấp Nghề Sơ Cấp

Thăng cấp nghề sơ cấp của nhân vật trong Vua Pháp Thuật

Nhiệm Vụ Phụ Bản

Đây là những nhiệm vụ sẽ giúp bạn không những thăng cấp nhanh mà còn sở hữu được những bảo vật vô cùng quý giá như: cánh, thần...

Ấn Chương Nhân Vật

Ta cần tạm thời quan sát một chút lực lượng này có thể thuận lợi khống chế hay không, vì vậy ta sẽ mang lực lượng này tạm thời chuyển đến cho người bạn...

ẤN CHƯƠNG PET

Ta cần tạm thời quan sát một chút lực lượng này có thể thuận lợi khống chế hay không, vì vậy ta sẽ mang lực lượng này tạm thời chuyển đến cho người bạn...

Thám Hiểm Mê Trận

Đây như một mê cung khiến những người tiến vào dường như không thể sống để thoát khỏi đây. Rốt cuộc, đây là cạm bẫy hay là kho báu?...