Thăng Cấp Nghề Cao Cấp

Cấp bậc nghề nghiệp không chỉ là tiêu chí chứng minh năng lực và đẳng cấp của nhân vật, mà còn là giấy chứng nhận để gia tăng các cấp độ kỹ năng tương ứng.
 
Trong toàn bộ hành trình để trở thành chuyên gia mạo hiểm, nhân vật phải trải qua 4 đợt huấn luyện tương ứng với 4 giấy chứng nhận khác nhau. Chỉ khi đạt được những chứng nhận này, các cư dân mới được cấp phép tham gia thám hiểm các bí ẩn của Vô Ưu đại lục.
 
THĂNG CẤP NGHỀ CAO CẤP

 ĐIỀU KIỆN THĂNG CẤP NGHỀ

 Cấp độ nhân vật: 80+
 Điểm chiến tích: 5000
 Vật phẩm: 500 Lệnh Bài Treo Thưởng
 NPC nhiệm vụ: Đạo Sư Gia Tộc

 

Hình ảnh minh họa

 
 CÁCH THỨC THĂNG CẤP NGHỀ

 Tương tự như nhiệm vụ Thăng cấp nghề trung cấp, chỉ khi đạt đến cấp độ 80 và hoàn thành nhiệm vụ Thăng cấp trung cấp cư dân hãy quay về gia tộc để gặp Đạo Sư gia tộc tiếp nhận thử thách Thăng Cấp Cao Cấp 3-1


Hình ảnh minh họa
 
 Sau khi có đủ 5000 Chiến tích và 500 Lệnh Bài Treo Thưởng cư dân đến Tiên Lạp Thành tìm gặp Khảo Quan Trung Cấp (Tọa độ: 227,47) để thông báo
 Tiếp tục đối thoại với Khảo Quan Trung Cấp để nhận nhiệm vụ Thăng Cấp Cao Cấp 3-2


Hình ảnh minh họa

 
 Đến Kỳ Thạch Địa tìm và tiêu diệt Thiên Diện Ma Vương
 

 Sau khi hoàn thành tiêu diệt Thiên Diện Ma Vương thành công quay về báo cáo tình hình cho Khảo Quan Trung Cấp
 Tiếp tục đối thoại với Khảo Quan Trung Cấp để nhận thử thách Thăng Cấp Cao Cấp 3-3

 
 
 Sau khi nhận cần đối thoại tiếp tục với Khảo Quan Trung Cấp để chọn Khảo nghiệm nghề cao cấp để khiêu chiến
 
 
 Sau khi hoàn thành và thăng cấp nghề lên Cao cấp để học tập kỹ năng đặc biệt của gia tộc cư dân quay về gặp Đạo Sư gia tộc để nhận Nhiệm Vụ Đặc Biệt
 

Hình ảnh minh họa
 
 Nhận xong nhiệm vụ cần đến Đông Huyền Thành vào Cảnh Kỹ Trường để tiếp nhận thử thách từ Khảo Quan Kỹ Năng tương ứng
 Hoàn thành khiêu chiến quay về gặp Đạo Sư để thông báo và học kỹ năng mới
 
 HIỆU QUẢ KHI THĂNG CẤP NGHỀ

 Gia tăng cấp độ nghề của nhân vật từ Trung cấp lên Cao cấp
 Tăng kỹ năng đã học lên Cấp 6 và Cấp 7. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý là khi thăng cấp kỹ năng cần phải có một lượng nhất định kinh nghiệm và tiền (bạc hoặc ngân phiếu)

 
 Học và gia tăng cấp độ kỹ năng Tu Luyện lên cao cấp.
 

 
 Học được kỹ năng đặc biệt của gia tộc
 
Lưu ý: Quá trình khiêu chiến Khảo Quan khá khó nên cần lập nhóm để nhờ đồng đội hỗ trợ khiêu chiến