Phục hồi Pet

Nếu bạn xóa nhầm Pet đang sử dụng các bạn có thể yêu cầu tại http://hotro.goplay.vn để được Vua Pháp Thuật Team hỗ trợ phục hồi. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý một số quy định như sau:

 ĐIỀU KIỆN PHỤC HỒI

 PET: Xóa bằng tay hoặc Bán Shop
 Phẩm chất: Xanh dương, Tím và Cam
 Phục hồi lần đầu: miễn phí
 Các lần sau: tính phí bằng Vàng
 Thời gian: hỗ trợ phục hồi khi thời gian xóa, bán shop,... cách thời điểm gửi hỗ trợ trong vòng 7 ngày

Ví dụ: 

- Ngày 01/03 cư dân xóa pet/ bán Shop
- Chỉ hỗ trợ khi yêu cầu gửi từ ngày 01/03 - 07/03
- Các yêu cầu gửi hỗ trợ từ ngày 09/03 sẽ không được xử lý

 PHỤC HỒI CƠ BẢN

 Chỉ phục hồi Pet bị xóa nhầm, các trường hợp như giao dịch Pet cho người khác, ảo hóa Pet... sẽ không giải quyết.

 Trường hợp  Lần đầu  Các lần sau
Xóa bằng tay Miễn phí 300 Vàng/Pet
Bán Shop
 Pet được phục hồi sẽ có level 1 và là Pet khóa.
 Khôi phục lại phẩm chất ban đầu của Pet (không bao gồm phẩm chất cộng thêm).

Ví dụ: xóa nhầm Pet Kim Hổ 2.0 (+0.7) thì chỉ phục hồi lại Pet Kim Hổ 2.0

 Tư chất của Pet phục hồi sẽ bị thay đổi ngẫu nhiên
 Pet đã được ảo hóa khi phục hồi sẽ trong tình trạng chưa được ảo hóa
 Nếu Pet bị xóa có nhiều skill học được từ sách thì khi được khôi phục sẽ không có skill

Ví dụ: xóa nhầm pet Thần Long Viễn Cổ có skill Trào Phúng Quần Thể thì khi khôi phục sẽ không có skill này

 Các pet thần thú skill đặc trưng khi khôi phục thì skill đặc trưng sẽ ngẫu nhiên.

Ví dụ: xóa nhầm pet Nhím Xanh có skill có skill Thích Vũ thì khi phục hồi sẽ ngẫu nhiên có 1 trong 2 skill là Thích Vũ hoặc Phản Xạ

 
 PHỤC HỒI NGUYÊN VẸN 

 Chi phí các lần phục hồi nguyên vẹn

 
  PET Xanh dương/Tím PET Cam
Phục hồi lần đầu Miễn Phí
Phục hồi lần 2 375 450
Phục hồi lần 3 469 675

 Pet khi được phục hồi sẽ giống với 100% tình trạng PET ngay tại thời điểm bị Thả, Bán Shop
 
  Phẩm chất Thăng sao Học kỹ năng Thuộc tính
Trước khi phục hồi Xanh dương/Tím/Cam  
Sau khi phục hồi Xanh dương/Tím/Cam  Như trước khi yêu cầu phục hồi


 QUY TRÌNH PHỤC HỒI

 Cư dân cần phục hồi Pet hãy đăng nhập trang http://hotro.goplay.vn để cung cấp các thông tin như sau:

 • Loại hình phục hồi (Cơ bản/Nguyên vẹn):
 • Tên tài khoản:
 • Loại tài khoản (Goid/VTCid):
 • Tên nhân vật:
 • Tên server:
 • Tên Pet: (tên gốc)
 • Phẩm chất pet:
 • Thời gian xóa/bán:
 • Mô tả yêu cầu cần hỗ trợ:

 Sau khi tiếp nhận thông tin, nếu đúng là bị xóa nhầm sẽ khôi phục lại Pet theo quy định
 Trước khi phục hồi Pet, Vua Pháp Thuật Team sẽ liên hệ với các bạn để đảm bảo rằng túi đựng Pet còn trống.
 Chỉ hỗ trợ phục hồi Pet trong 7 ngày tính thời điểm mất.

 Dựa theo trả lời từ hỗ trợ các bạn hãy liên hệ theo một trong 2 kênh hỗ trợ sau:

 • Hotphone (Call)0773 79 84 86
 • Hỗ trợ: http://hotro.goplay.vn