[Xuất Vân] Tích Lũy Sử Dụng16.08

Tích Lũy Sử Dụng16.08

Quyền Năng Của Rồng16.08

Lễ Hội Mua Sắm16.08

Với hoạt động LỄ HỘI MUA SẮM trong tuần này, các cư dân Vua Pháp Thuật sẽ liên tục được thần tài gõ cửa cùng với vô số bảo vật quý giá sẽ được trao tặng được bán...

Nhân Đôi Kinh Nghiệm16.08