Hướng Dẫn Xóa Cache

CACHE TRÌNH DUYỆT LÀ GÌ?

Khi duyệt web, tất cả các trình duyệt đều tải hình ảnh và nội dung website về bộ nhớ trên máy tính của các cư dân. Những nội dung được lưu trữ trên bộ nhớ gọi là bộ nhớ cache của trình duyệt.

Để máy tính có thêm không gian trống và tránh tình trạng hệ thống hiển thị dữ liệu cũ, mọi người nên thường xuyên thực hiện thao tác xóa cache cho bộ nhớ máy tính.

Lưu ý: Để xóa được cache cho trình duyệt cư dân cần sử dụng trình duyệt phiên bản mới nhất.
 


 INTERNET EXPLORER

 Bước 1

- Mở trình duyệt Internet Explorer và chọn Tools.
- Hoặc có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl-Shift-Delete để mở cửa sổ Delete Browsing History.
- Nếu thực hiện thao tác nhấn tổ hợp phím, có thể bỏ qua "Nhấp chọn Delete Browsing History" trong trình tự bên dưới.


 

 Bước 2

- Nhấp chọn Delete Browsing History. Bước 3

- Chọn Temporary Internet Files, Cookies và History
- Nhấp chọn Delete để xóa các tập tin tạm thời.

 
 FIREFOX

 Bước 1

- Sau khi mở trình duyệt, các cư dân hãy nhấp chọn History.
- Chọn Clear Recent History.


 

 Bước 2

- Trong khung "Time range to clear", chọn Everything.

- Trong phần "Details", chọn mục Cache, Cookies, Browsing& Download History, Form & Search History
- Chọn Clear Now. 

 GOOGLE CHROME

- Sau khi mở trình duyệt, các cư dân nhấp chọn Tools (Tùy chỉnh), tiếp đó chọn Option (Công cụ)- Chọn Clear Browsing data...  (Xóa dữ liệu duyệt...)


- Đánh dấu vào mục cần xóa.


- Nhấp chọn Clear Browsing Data (Xóa dữ liệu duyệt web)

 CỐC CỐC

1. Mở thanh trình duyệt Cốc Cốc và vào Menu (Danh sách) và chọn Lịch sử (History)

 

2. Ở mục Lịch sử (History) chọn Xóa dữ liệu duyệt web...
 

2. Click chọn như hình bên dưới sau đó chọn Xóa dữ liệu duyệt web...