Phục hồi trang bị

Luôn hết lòng hỗ trợ cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được tốt nhất, Vua Pháp Thuật sẽ tiến hành hỗ trợ khôi phục lại trang bị của nhân vật và Pet theo các quy định như sau:

 ĐIỀU KIỆN PHỤC HỒI

 Trang bị nhân vật: phẩm chất tím trở lên
 Trang bị Pet: phẩm chất tím trở lên
 Phục hồi lần đầu:
- Miễn phí: trường hợp Xóa Bằng Tay hoặc Bán Shop
- Tính phí: Phân giải
 Các lần sau: tính phí bằng Vàng


 PHỤC HỒI CƠ BẢN


 Mỗi tài khoản được phục hồi trang bị tối đa 4 lần. Quá trình phục hồi sẽ tuân thủ quy định như sau

- Phục hồi miễn phí đối với trường hợp: Xóa bằng tay, Bán Shop cho trang bị nhân vật/trang bị pet
- Phục hồi tính phí lần đầu và các lần sau đối với trường hợp: Phân Giải Trang Bị Nhân Vật

Trường hợp phục hồi Chi phí 3 lần sau (Vàng/Món/Lần)
Xóa bằng tay
Bán Shop
Tím  Cam
500 800
Phân Giải 500 800
 
 Phục hồi miễn phí trang bị nhân vật là phục hồi 12 món khác nhau không tính vật phẩm bay, găng tay đào, đồ thời trang
 Phục hồi miễn phí trang bị pet là phục hồi 6 món khác nhau tương ứng 6 vị trí trang bị của pet
 Nếu đăng ký phục hồi một món trang bị cũng sẽ xem như đã sử dụng lần phục hồi miễn phí đó.
 Nếu có 2 trang bị cùng loại, cư dân có thể chọn một trong hai để phục hồi. Ví dụ: sau kiểm tra nhân vật có 2 Áo thì  chỉ có thể chọn một trong 2 món để phục hồi
 Bộ trang bị 12 món khác nhau gồm: Mũ, Áo, Đai, Quần, Dây chuyền, Hộ vai, Nhẫn, Giày, Trang sức 1 và Trang sức 2.
 Trang bị sau khi phục hồi sẽ tuân thủ theo các điều kiện dưới đây:
 
  Phẩm chất Thăng tinh Khảm nạm Thuộc tính
Trước khi phục hồi Tím/Cam Có/Không Có/Không  
Sau khi phục hồi Tím/Cam Không Không  Ngẫu nhiên

Ví dụ: Yêu cầu phục hồi trang bị Hoàn Mỹ Khô Mộc Long Cầm Tím 10 sao, khảm nạm được 80 điểm trí,… thì sau khi phục hồi sẽ nhận được Hoàn Mỹ Khô Mộc Long Cầm Tím chưa thăng sao, chưa khảm nạm, các thuộc tính, hệ xuất hiện ngẫu nhiên.

 Việc thu phí này để hạn chế tình trạng một số cư dân cố tình xóa trang bị rồi yêu cầu Vua Pháp Thuật Team phục hồi lại cũng như giúp mọi người thận trọng hơn trong việc bảo vệ tài khoản và nhân vật của mình
 Ngoài 12 món trang bị kể trên, Vua Pháp Thuật Team sẽ không phục hồi bất kỳ trang bị nào khác.
 
 PHỤC HỒI NGUYÊN VẸN 

 Phục hồi nguyên vẹn tối đa 3 lần/tài khoản
 Trường hợp Xóa bằng tay hoặc Bán Shop

 
 • Chi phí phục hồi
  Trang bị tím Trang bị cam
Phục hồi lần đầu Miễn phí
Phục hồi lần 2 625/trang bị 1000/trang bị
Phục hồi lần 3 781/trang bị 1250/trang bị
 
 • Trang bị sau khi được phục hồi sẽ giống với 100% tình trạng trang bị ngay tại thời điểm bị Xóa, Bán Shop
  Phẩm chất Thăng tinh Khảm nạm Thuộc tính
Trước khi phục hồi Tím/Cam  
Sau khi phục hồi Tím/Cam  Trạng thái như trước khi yêu cầu phục hồi

 Trường hợp phân giải trang bị (áp dụng từ ngày 24.06)
 
 • Chi phí phục hồi
  Trang bị tím Trang bị cam
Phục hồi lần đầu
1 - 4 trang bị - 800 Vàng/trang bị
5 - 7 trang bị - 600 Vàng/trang bị
8 - 12 trang bị - 500 Vàng/trang bị
Phục hồi lần 2 625/trang bị 1000/trang bị
Phục hồi lần 3 781/trang bị 1250/trang bị
 
 • Trang bị sau khi được phục hồi sẽ giống với 100%tình trạng trang bị ngay tại thời điểm bị Xóa, Bán Shop
  Phẩm chất Thăng tinh Khảm nạm Thuộc tính
Trước khi phục hồi Tím/Cam  
Sau khi phục hồi Tím/Cam  Trạng thái như trước khi yêu cầu phục hồi

 QUY TRÌNH PHỤC HỒI

 Cư dân cần phục hồi trang bị hãy đăng nhập trang http://hotro.goplay.vn để cung cấp các thông tin như sau:

 • Loại hình phục hồi (Cơ bản/Nguyên vẹn):
 • Tên tài khoản:
 • Loại tài khoản (Goid/VTCid):
 • Tên nhân vật:
 • Tên server:
 • Tên trang bị:
 • Phẩm chất trang bị:
 • Màu sắc trang bị:
 • Thời gian xóa/bán:
 • Mô tả yêu cầu cần hỗ trợ


 Sau khi tiếp nhận thông tin, nếu đúng với các tình trạng như quy định sẽ thông báo tiến hành phục hồi.
 Chỉ hỗ trợ phục hồi trang bị trong 7 ngày tính thời điểm trang bị mất.
 Dựa theo trả lời từ hỗ trợ các bạn hãy liên hệ theo một trong 2 kênh hỗ trợ sau:

 • Hotphone (Call)0773 79 84 86
 • Hỗ trợ: http://hotro.goplay.vn