Đôi Cánh Huyền Thoại

Thông Tin Cơ Bản

Nếu sở hữu được những đôi cánh truyền thuyết hay huyền thoại thì người sở hữu sẽ như hổ thêm cánh khi ngoài có được khí phách độc tôn...

Dung Hợp Lông Vũ

Khi các Vua Pháp Thuật tương lại tiến hành dung hợp các loại Lông Vũ lại với nhau theo các công thức đặc biệt sẽ tạo ra những loại Lông Vũ...

Thăng Cấp Lông Vũ

Tiến hành thăng cấp các Lông Vũ cấp thấp sẽ nhận được các Lông Vũ cấp cao hơn. Cấp độ Lông Vũ càng cao các chỉ số thuộc tính gia tăng cho...

Các Loại Lông Vũ

Đôi cánh quyền năng luôn là niềm khao khát cho những ai được xem là dũng sĩ bậc nhất của vùng đất Vô Ưu. Với các sức mạnh và quyền...

Đổi Màu Cánh

Đổi màu cánh sẽ giúp bạn sẽ hữu các đôi cánh có màu sắc đặc biệt và ấn tượng khác biệt với những đôi cánh có...

Thăng Cấp Cánh

Thăng cấp cánh sẽ khiến các chỉ số thuộc tính cánh được gia tăng, từ đó sức mạnh nhân vật cũng gia tăng theo. Đối với các cánh cam khi nâng...

Tái Thiết Lập Thuộc Tính

Quá trình tái thiết lập thuộc tính cánh sẽ thiết lập lại toàn bộ các thuộc tính của cánh một cách ngẫu nhiên. Quá...

Đổi Khóa Cánh

Quá trình đổi khóa cánh nhằm gia tăng các thuộc tính khóa của cánh từ đó sức mạnh nhân vật và chiến thú được...

Khảm Nạm Lông Vũ

Các loại lông vũ khác nhau khi khảm nạm vào cánh sẽ mang lại cho nhân vật và chiến thú những quyền năng và sức mạnh tối thượng

Đục Lỗ Cánh

Đục lỗ cánh nhằm mục đích khảm nạm các loại lông vũ tăng cường sức mạnh cho cánh, từ đó mang lại những quyền lực siêu nhiên khiến bạn trở...