Đổi Khóa Cánh

Quá trình đổi khóa cánh nhằm gia tăng các thuộc tính khóa của cánh từ đó sức mạnh nhân vật và chiến thú được nâng cao. Với các thuộc tính khóa cao bạn càng có cơ hội trở thành Vua Pháp Thuật đầy quyền năng trong những trận chiến đấu đỉnh cao

 ĐIỀU KIỆN ĐỤC LỖ

 Cánh: đã KHÓA, phẩm chất Xanh dương trở lên

 Chi phí: 30000 Ngân phiếu/Bạc
 Vật phẩm: Mảnh Ghép Cánh
 

 
 CÁCH THỨC ĐỤC LỖ

 Đối thoại với Sứ Giả Đôi Cánh tại Quyến Cố Thành chọn Tiến hành chế tạo cánh (Lông Vũ)
 

 Tại bảng Cải tạo cánh chọn chức năng Đổi khóa

 
 Đặt cánh cánh muốn đục lỗ và Mảnh Ghép Cánh vào các ô tương ứng

 
 Sau khi đặt xong có thể nhấn Sửa là hệ thống sẽ xuất hiện giá trị thay đổi, cư dân có thể chọn Áp dụng hoặc Không ứng dụng
 

 

 Lưu ý   


 Mỗi lần Đổi khóa hệ thống thuộc tính mới của cánh sẽ xuất hiện ngẫu nhiên (Tăng/giảm) trong phạm vi giá trị lớn nhất có thể đạt được
 Hiện tại Thuộc tính khóa là thuộc tính khóa hiện tại của cánh đang có
 Thuộc tính khóa Giá trị lớn nhất là giá trị thuộc tính khóa mà cánh có thể đạt được khi tiến hành đổi khóa
 Khi nhấn F5 hoặc mất kết nối giá trị thuộc tính khóa sẽ giữ nguyên khi chưa tiến hành đổi, Mảnh Ghép Cánh vẫn bị trừ