Trang Bị Sức Mạnh

Đổi Nguyên Tố Khắc Chế Trang Bị Nhân Vật

Dốc lòng nghiên cứu, Tộc trưởng Bối Tư và các vị tộc trưởng phát hiện ra rằng Bụi Vô Hạn - vật chất được hình thành từ sự phân hóa...

Thăng Hoa Trang Bị Nhân Vật

Dốc lòng nghiên cứ, Tộc trưởng Bối Tư và các vị tộc trưởng phát hiện ra rằng Bụi Vô Hạn - vật chất được hình thành từ sự phân hóa của...

Phong Ấn Bảo Thạch

Thế nhưng, 1000 năm trước, Công Chúa Tuyết Liên và Thiên Ma đại chiến lần cuối cùng, đó là một hồi đại chiến khiến cho thiên địa rung chuyển....

Sửa Chữa Trang Bị

Tất cả trang bị đều có độ bền, khi độ bền của trang bị xuống còn 0 thì các thuộc tính của trang bị tăng thêm cho nhân vật sẽ không còn, vật...

Hiệu Ứng Trang Bị

Khi kích hoạt các hiệu ứng của bộ trang bị, sức mạnh của nhân vật sẽ được phát huy tối đa

Chế Tạo Trang Bị

Chế tạo trang bị là một trong những cách để sở hữu các trang bị cao cấp có sức mạnh kỳ diệu trong trò chơi, nếu may mắn các bạn có thể chế tạo được...

Thăng Cấp Bảo Thạch

Hệ thống thăng cấp bảo thạch xuất hiện để các cư dân có thể sở hữu các bảo thạch cao cấp có thể gia tăng năng lực nhân vật một cách vượt trội.

Dung Hợp Nguyên Liệu

Hệ thống Dung Hợp Nguyên Liệu đã xuất hiện để các cư dân Vua Pháp Thuật có thể dung hợp các nguyên liệu cấp thấp thành nguyên liệu cấp...

Tháo Gỡ Bảo Thạch

Nếu bạn thấy bảo thạch mình đang khảm trên trang bị không phù hợp với mục đích sử dụng hoặc không phù hợp với việc gia tăng sức mạnh trang bị bạn...

Khảm Nạm Bảo Thạch

Quá trình khảm nạm các bảo thạch vào trang bị sẽ giúp gia tăng sức mạnh bản thân nhân vật thông qua sự liên kết giữa nhân vật và...