Đổi Nguyên Tố Khắc Chế Trang Bị Nhân Vật

Thông qua Giác Ngộ và Luyện Hồn các dũng sĩ đại lục Vô Ưu đều cảm thấy như được thoát thai hoán cốt, cả người tràn ngập sức mạnh. Lúc này, họ nhận ra rằng cần phải có những trang bị pháp thuật mới mới phát huy được nguồn sức mạnh của bản thân.

Dốc lòng nghiên cứu, Tộc trưởng Bối Tư và các vị tộc trưởng phát hiện ra rằng Bụi Vô Hạn - vật chất được hình thành từ sự phân hóa của mảnh vụn vũ khí, trang bị của các chư thần từ thời thượng cổ ẩn chứa những sức mạnh thần kỳ có thể sử dụng để thăng hoa, khiến trang bị có được sức mạnh hủy diệt của các vũ khí, trang bị thời thượng cổ

 ĐIỀU KIỆN ĐỔI NGUYÊN TỐ KHẮC CHẾ

 Yêu cầu trang bị: đã có trang bị thăng hoa
 Yêu cầu vật phẩm: Bụi Ma Pháp

Lưu ý:

- Bụi Vô Hạn có thể kiếm được từ Sổ Tay Ma Thú, Boss Thế Giới và một số sự kiện khác
- Tự động mua Bụi Vô Hạn: giá 5 Vàng/ 1 Bụi Ma Pháp


 CÁCH THỨC ĐỔI NGUYÊN TỐ KHẮC CHẾ

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Đổi khắc chế


 
 Tại bảng Đổi khắc chế nguyên tố sẽ có các thông tin như sau
 
  • Đổi trang bị: đặt trang bị đã thăng hoa cần đổi nguyên tố khắc chế
  • Bụi Ma Pháp: đặt Bụi Ma Pháp để đổi nguyên tố khắc chế
  • Chọn Nguyên tố khắc chế: chọn nguyên tố khắc chế muốn đổi
  • Bụi Ma Pháp cần: số lượng Bụi Ma Pháp cần để đổi nguyên tố khắc chế