Liên Hệ Hỗ Trợ

Phục hồi ấn chương pet

Luôn hết lòng hỗ trợ cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được tốt nhất, Vua Pháp Thuật sẽ tiến hành hỗ trợ khôi phục lại ấn chương pet của...

Hỗ trợ Pass Kho

Để đảm bảo các thông tin cần thiết cũng như các vấn đề liên quan đến sở hữu tài khoản các cư dân Vua Pháp Thuật khi gửi yêu cầu cần phải đọc...

Hướng Dẫn Gửi Yêu Cầu

Để gửi yêu cầu đến hỗ trợ, các cư dân Vua Pháp Thuật hãy đọc kỹ hướng dẫn sau đây để tránh việc cung cấp thông tin thiếu sót dẫn đến...

Phục hồi thần khí

Luôn hết lòng hỗ trợ cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được tốt nhất, Vua Pháp Thuật sẽ tiến hành hỗ trợ khôi phục lại thần khí của...

Phục hồi Pet

Luôn hết lòng hỗ trợ cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được tốt nhất, Vua Pháp Thuật sẽ tiến hành hỗ trợ khôi phục lại Pet của nhân...

Phục hồi trang bị

Luôn hết lòng hỗ trợ cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được tốt nhất, Vua Pháp Thuật sẽ tiến hành hỗ trợ khôi phục lại trang bị của...

Phục hồi cánh

Luôn hết lòng hỗ trợ cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được tốt nhất, Vua Pháp Thuật sẽ tiến hành hỗ trợ khôi phục lại Cánh của...

Địa Chỉ Liên Hệ

Trong quá trình khám phá Vua Pháp Thuật chắc hẳn các bạn có rất nhiều thắc mắc về game, các bạn hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ...