Phục hồi ấn chương pet

Nếu bạn phân giải nhầm Ấn Chương Pet gồm: Ấn Chương Quang Huy hoặc Ấn Chương Thành Nhân đang sử dụng các bạn có thể yêu cầu tại http://hotro.goplay.vn để được Vua Pháp Thuật Team hỗ trợ phục hồi. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý một số quy định như sau:

 ĐIỀU KIỆN PHỤC HỒI

 Ấn Chương hỗ trợ phục hồi: Ấn Chương Quang Huy hoặc Ấn Chương Thành Nhân
 Phục hồi lần đầu: miễn phí 1 ấn chương
 Các lần sau: tính phí bằng 500 Vàng/Ấn Chương
 Thời gian: hỗ trợ phục hồi khi thời gian phân giải... cách thời điểm gửi hỗ trợ trong vòng 3 ngày

 Mỗi tài khoản được phục hồi tối đa 3 lần

 PHỤC HỒI CƠ BẢN

 Ấn Chương Pet được phục hồi sẽ có cấp độ 0
 
 QUY TRÌNH PHỤC HỒI

 Cư dân cần phục hồi ấn chương pet hãy đăng nhập trang http://hotro.goplay.vn và thực hiện như sau:
 • Tiêu đề hỗ trợ: Hỗ trợ phục hồi ấn chương pet
 • Tên tài khoản: 
 • Loại tài khoản (GOID/VTCID):
 • Tên nhân vật:
 • Tên server:
 • Tên ấn chương cần hỗ trợ phục hồi:
 • Mô tả chi tiết cần hỗ trợ:
 • Hình chụp bảng Ấn Chương Pet:
 • Hình chụp bảng thành tựu có tên tên thành tựu nhận ấn chương:
**Lưu ý:

- Hình ảnh phải rõ nét thấy rõ tên nhân vật và thấy rõ các ấn chương
- Hình ảnh phải rõ nét thấy rõ tên thành tựu đạt được và thời gian đạt thành tựu đó


 Sau khi tiếp nhận thông tin, nếu đúng là bị xóa nhầm sẽ khôi phục lại theo quy định
 Trước khi phục hồi ấn chương, Vua Pháp Thuật Team sẽ liên hệ với các bạn để đảm bảo rằng túi đựng còn trống
 Chỉ hỗ trợ phục hồi ấn chương pet trong 3 ngày tính thời điểm mất.
 Dựa theo trả lời từ hỗ trợ các bạn hãy liên hệ theo một trong 2 kênh hỗ trợ sau:
 • Hotphone (Call)0773 79 84 86
 • Hỗ trợ: http://hotro.goplay.vn