Giới Thiệu Nhân Vật

Chiến Binh - Bàn Địa Tộc

Chiến Binh chính là tấm khiên lớn của toàn đội. Họ có lực công kích và kháng công kích vật lý cực mạnh so với...

Hiệp Sĩ - Lưu Hỏa tộc

Hiệp Sĩ, người kế thừa tinh hoa của cổ võ thuật, là tấm chắn đầy cơ bắp của toàn đội. Với nhiệt huyết sôi trào, họ luôn lấy hiệp nghĩa làm tiêu...

Xạ Thủ - Thiên Khung tộc

Luôn mang tư tưởng lớn, phóng khoáng và tín niệm, nên trong bất kỳ thời khắc khó khăn nào vẫn luôn duy trì lý trí...

Nhạc Công - Liêu Vân tộc

Từ âm nhạc có thể tìm hiểu được cuộc sống, Nhạc công là người nắm giữ trong tay linh hồn âm nhạc. Tại chiến trường họ là một điều phối viên,...

Thợ Săn - Huyền Lâm tộc

Là những người am hiểu địa hình, lợi dụng tự nhiên để chiến đấu, đồng thời dựa vào đôi tay xuất sắc với kỹ năng thuần hóa Pet và thân thủ nhanh...

Danh Y - Linh Vũ tộc

Nắm giữ trong tay kỹ thuật trị liệu, hồi phục và có tài “cải tử hoàn sinh”. Những nơi mà họ đi qua sẽ không còn đau khổ và bệnh tật.