Các Mối Quan Hệ

Kẻ Thù

Đây là mối quan hệ thù địch giữa 2 người chơi với nhau, các tên xuất hiện trong danh sách Kẻ thù sẽ là "bí kíp" gợi nhớ...

Người Xấu

Đây là nơi bạn có thể lưu trữ danh sách những người mình không thích hoặc không muốn nhận tin nhắn Chat riêng từ họ. Để đưa tên...

Kết Bái

Nếu năm xưa, bộ ba anh em nhà Lưu - Quan - Trương được xem như là biểu tượng của tình huynh đệ thì tình huynh đệ kết bái ở Vua Pháp Thuật là...

Sư Đồ

Đối với những người cư dân mới gia nhập Vua Pháp Thuật thì thật không hạnh phúc, không may mắn nào bằng khi được ai đó dìu dắt, hướng dẫn,...

Hôn Nhân

Như một thế giới thực, mối quan hệ này sẽ gắng khít hai người chơi với nhau. Đặc biệt, mối quan hệ Hôn nhân được phát triển từ quan hệ Bạn bè sẽ tạo điều kiện...

Bạn Bè

Vua Pháp Thuật nổi bật và thu hút cũng bởi cái tính nhân văn rất đặc biệt của mình. Những mối quan hệ bạn bè, sư đồ, kết bái,......