Phục hồi thần khí

Luôn hết lòng hỗ trợ cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được tốt nhất, Vua Pháp Thuật sẽ tiến hành hỗ trợ khôi phục lại thần khí của nhân vật theo các quy định như sau:

 ĐIỀU KIỆN PHỤC HỒI

 Điều kiện phục hồi: Xóa bằng tay, Bán Shop, Phân Giải
 Thần Khí Chính: phẩm chất Xanh lục trở lên

 Thần Khí Phụ: phẩm chất Xanh dương và phải có từ 1 sao trở lên
 Phục hồi lần đầu: miễn phí
 Các lần sau: tính phí bằng Vàng
 Thời gian: hỗ trợ phục hồi khi thời gian xóa, bán shop,... cách thời điểm gửi hỗ trợ trong vòng 7 ngày

 Mỗi tài khoản được phục hồi tối đa 3 lần (Không phân biệt thần khí chính hay phụ)

Ví dụ: 

- Ngày 01/03 cư dân xóa Thần khí/Phân giải
- Chỉ hỗ trợ khi yêu cầu gửi từ ngày 01/03 - 07/03
- Các yêu cầu gửi hỗ trợ từ ngày 09/03 sẽ không được xử lý

 

 PHỤC HỒI CƠ BẢN

 Chỉ tiến hành phục hồi cơ bản cho Thần Khí Chính
 Quá trình phục hồi thần khí chính sẽ tuân thủ quy định như sau:

- Hỗ trợ phục hồi cho các trường hợp Xóa bằng tay, Bán shop hoặc Phân giải
- Quá trình phục hồi cơ bản lần đầu 
sẽ phục hồi lại thần khí chính có số vòng như thần khí bị mất. (Không tính: cấp độ, kỹ năng,...)


Ví dụ: Bạn yêu cầu phục hồi thần khí Tinh Hỏa Trụy Vòng 6, cấp 15 thì thần khí nhận là Tinh Hỏa Trụy Vòng 6, cấp 0

- Thần khí chính phục hồi có số vòng bằng thần khí mất, cấp độ 0, các thuộc tính ngẫu nhiên
- Từ lần thứ 2 trở đi nếu phục hồi không mất phí thì chỉ cấp lại thần khí chính vòng 1 cấp độ 0

 PHỤC HỒI NGUYÊN VẸN 

 Thần Khí Chính

- Chỉ phục hồi nguyên vẹn dành cho trường hợp Xóa bằng tay/Bán shop thần khí chính

 • Chi phí thực hiện
Phẩm chất thần khí Xanh lục Xanh dương Tím Cam
Phục hồi lần đầu Miễn phí
Phục hồi lần 2 918 2066 5579 8369
Phục hồi lần 3 1378 3099 7253 10042
 • Thần khí chính sau khi được phục hồi sẽ giống với 100% tình trạng Thần khí chính ngay tại thời điểm Hủy
  Phẩm chất Thuộc tính - Kỹ năng - Cấp độ
Trước khi phục hồi Xanh lục/Xanh dương/Tím/Cam  
Sau khi phục hồi Xanh lục/Xanh dương/Tím/Cam  Trạng thái như trước khi yêu cầu phục hồi

 Thần Khí Phụ

- Điều kiện hỗ trợ: Thần Khí Phụ Xanh Dương và có ít nhất 1 sao trở lên
- Phục hồi nguyên vẹn dành cho trường hợp Xóa bằng tay/Bán Shop/Phân giải thần khí phụ

 • Chi phí thực hiện
Phẩm chất thần khí Xanh dương
Phục hồi lần đầu Miễn phí
Phục hồi lần 2 918
Phục hồi lần 3 1378
 • Thần khí phụ sau khi được phục hồi nguyên vẹn sẽ giống với 100% tình trạng Thần khí phụ ngay tại thời điểm Hủy/Phân Giải


 QUY TRÌNH PHỤC HỒI

 Cư dân cần phục hồi Thần Khí hãy đăng nhập trang http://hotro.goplay.vn để cung cấp các thông tin như sau:

 • Loại hình phục hồi (Cơ bản/Nguyên vẹn):
 • Tên tài khoản:
 • Loại tài khoản (Goid/VTCid):
 • Tên nhân vật:
 • Tên server:
 • Tên thần khí:
 • Thời gian xóa/bán:
 • Mô tả yêu cầu cần hỗ trợ:
 Sau khi tiếp nhận thông tin, nếu đúng là bị xóa nhầm sẽ khôi phục như các thông tin ở trên.
 Trước khi phục hồi, Vua Pháp Thuật Team sẽ liên hệ với các bạn để đảm bảo rằng túi đồ còn trống.
 Chỉ hỗ trợ phục hồi thần khí trong 7 ngày tính thời điểm thần khí mất.
 Dựa theo trả lời từ hỗ trợ các bạn hãy liên hệ theo một trong 2 kênh hỗ trợ sau:
 • Hotphone (Call): 0773 79 84 86
 • Hỗ trợ: http://hotro.goplay.vn