Phục hồi cánh

 
Luôn hết lòng hỗ trợ cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được tốt nhất, Vua Pháp Thuật sẽ tiến hành hỗ trợ khôi phục lại Cánh của nhân vật theo các quy định như sau:

 ĐIỀU KIỆN PHỤC HỒI

 Cánh: phẩm chất Xanh dương trở lên
 Phục hồi lần đầu: miễn phí
 Các lần sau: tính phí bằng Vàng
 Thời gian: hỗ trợ phục hồi khi thời gian xóa, bán shop,... cách thời điểm gửi hỗ trợ trong vòng 7 ngày

Ví dụ:

- Ngày 01/03 cư dân xóa cánh/bán Shop
- Chỉ hỗ trợ khi yêu cầu gửi từ ngày 01/03 - 07/03
- Các yêu cầu gửi hỗ trợ từ ngày 09/03 sẽ không được xử lý

 

 PHỤC HỒI CƠ BẢN

 Mỗi tài khoản được phục hồi Cánh tối đa 3 lần. Quá trình phục hồi sẽ tuân thủ quy định như sau:

- Chỉ phục hồi các cánh phẩm chất xanh dương (Blue) trở lên
- Chỉ hỗ trợ phục hồi cho các trường hợp Xóa bằng tay hoặc Bán shop
- Phục hồi lần đầu tiên sẽ miễn phí. Lần thứ 2 trở đi sẽ tính phí
- Chi phí phục hồi là 10% tổng giá trị cánh yêu cầu phục hồi

Phẩm chất cánh Xanh dương Tím Cam
Phí phục hồi 470 2350  11750

 Phục hồi miễn phí là phục hồi sẽ không tính bất kỳ chi phí nào khi bạn tiến hành đăng ký
 Phục hồi tính phí sẽ tính 10% tổng chi phí có được cánh (không tính: lông vũ, thăng tinh,...)
 Cánh sau khi phục hồi miễn phí hay tính phí đều sẽ tuân thủ theo các điều kiện:

  Phẩm chất Thăng tinh Khảm nạm Thuộc tính
Trước khi phục hồi Xanh dương/Tím/Cam Có/Không Có/Không  
Sau khi phục hồi Xanh dương/Tím/Cam Không Không  Ngẫu nhiên
 
 Việc thu phí này để hạn chế tình trạng một số cư dân cố tình xóa rồi yêu cầu Vua Pháp Thuật Team phục hồi lại cũng như giúp mọi người thận trọng hơn trong việc bảo vệ tài khoản và nhân vật của mình
 Cánh phục hồi sẽ như sau: giữ nguyên phẩm chất,  số sao 0, số lỗ và thuộc tính ngẫu nhiên

 PHỤC HỒI NGUYÊN VẸN 

 Không hỗ trợ phục hồi nguyên vẹn cho các trường hợp đã tiến hành Thăng Cấp Cánh
 Chi phí các lần phục hồi nguyên vẹn
 
  Cánh xanh dương Cánh tím Cánh cam
Phục hồi lần đầu Miễn Phí
Phục hồi lần 2 705 3525 14688
Phục hồi lần 3 1058 5288 18360

 Cánh sau khi được phục hồi sẽ giống với 100% tình trạng Cánh ngay tại thời điểm Xóa, Bán Shop
 
  Phẩm chất Thăng tinh Khảm nạm Thuộc tính
Trước khi phục hồi Xanh dương/Tím/Cam  
Sau khi phục hồi Xanh dương/Tím/Cam  Trạng thái như trước khi yêu cầu phục hồi


 QUY TRÌNH PHỤC HỒI

 Cư dân cần phục hồi Cánh hãy đăng nhập trang http://hotro.goplay.vn để cung cấp các thông tin như sau:

 • Loại hình phục hồi (Cơ bản/Nguyên vẹn): 
 • Tên tài khoản:
 • Loại tài khoản (Goid/VTCid):
 • Tên nhân vật:
 • Tên server:
 • Tên cánh:
 • Màu sắc cánh (phẩm chất):
 • Thời gian xóa/bán:
 • Mô tả yêu cầu cần hỗ trợ
 Sau khi tiếp nhận thông tin, nếu là trường hợp bị xóa nhầm, bán Shop sẽ khôi phục như các thông tin trên.
 Trước khi phục hồi, Vua Pháp Thuật Team sẽ liên hệ với các bạn để đảm bảo rằng túi đồ còn trống.
 Chỉ hỗ trợ phục hồi Cánh trong 7 ngày tính thời điểm Xóa Cánh/Bán Shop
 Dựa theo trả lời từ hỗ trợ các bạn hãy liên hệ theo một trong 2 kênh hỗ trợ sau:
 • Hotphone (Call)0773 79 84 86
 • Hỗ trợ: http://hotro.goplay.vn