Chế Tạo Trang Bị

Chế tạo trang bị là một trong những cách để sở hữu các trang bị cao cấp có sức mạnh kỳ diệu trong trò chơi, nếu may mắn các bạn có thể chế tạo được trang bị chất lượng Trác Việt
 
 QUY TẮC CHẾ TẠO TRANG BỊ

 Các trang bị khác nhau sẽ cần các nguyên liệu chế tạo khác nhau
 Chất lượng trang bị khi chế tạo sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tùy vào chất lượng nguyên liệu sử dụng
 Nguyên liệu sử dụng cấp độ càng cao chế tạo ra trang bị phẩm chất (màu) càng tốt
 Chất lượng trang bị bao gồm: Bình thường, Cường hóa, Tinh xảo, Hoàn mỹ, Trác Việt

 CẤP ĐỘ NGUYÊN LIỆU & THÀNH PHẨM KHI CHẾ TẠO

 Nguyên liệu cấp 1: tạo được trang bị phổ thông (màu trắng), hoặc trang bị ưu tú (màu xanh)
 Nguyên liệu cấp 2: tạo được trang bị ưu tú (màu xanh), hoặc trang bị tinh xảo (màu lam)
 Nguyên liệu cấp 3: tạo được trang bị tinh xảo (màu lam), hoặc trang bị sử thi (màu tím)
 Nguyên liệu cấp 4: tạo được trang bị sử thi (màu tím)
 Nguyên liệu cấp 5: tạo được trang bị sử thi (màu tím) Trác Việt , có cơ hội được trang bị truyền thuyết.
 Nguyên liệu cấp 6: 100% chế tạo được Trang bị truyền thuyết (màu cam)

 
Chú ý

- Sử dụng nguyên liệu cấp 6 và cấp 5 thì nếu số nguyên liệu cấp 6 càng nhiều xác suất chế tạo ra trang bị cam càng cao.
- Nguyên liệu cấp 6 chỉ có thể chế tạo được trang bị từ cấp 60 trở lên.
- Các chỉ số thuộc tính, nguyên tố,... của trang bị khi chế tạo hoàn toàn xuất hiện ngẫu nhiên

 CÁCH THỨC CHẾ TẠO TRANG BỊ

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Trang bị

 
 
 
 Chọn nghề nghiệp gia tộc (class) sau đó chọn trang bị muốn chế tạo
 
 
Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin bao gồm:
 
  • Vật phẩm: hình dạng trang bị nhận được sau khi chế tạo
  • Nguyên liệu cần: số lượng và loại nguyên liệu cần để chế tạo được trang bị

 Sau khi đặt nguyên liệu vào các ô tương ứng yêu cầu
 
 
Hệ thống sẽ xuất hiện các thông tin bao gồm:

- Tỷ lệ phẩm chất trang bị sau khi chế tạo sẽ có thể đạt được
- Nguyên liệu cấp độ càng cao phẩm chất trang bị chế tạo được càng tốt (phẩm chất màu sắc)

 Sau khi hoàn thành chỉ cần nhấn Chế là hệ thống sẽ tự động thực hiện
 Trang bị do chính nhân vật chế tạo sẽ có chữ ký (Tên) của nhân vật trên trang bị, nếu toàn bộ trang bị do nhân vật chế tạo sẽ xuất hiện hiệu ứng bộ chữ ký