Thăng Cấp Nghề Trung Cấp

Cấp bậc nghề nghiệp không chỉ là tiêu chí chứng minh năng lực và đẳng cấp của nhân vật, mà còn là giấy chứng nhận để gia tăng các cấp độ kỹ năng tương ứng.

Trong toàn bộ hành trình để trở thành chuyên gia mạo hiểm, nhân vật phải trải qua 5 đợt huấn luyện tương ứng với 5 giấy chứng nhận khác nhau. Chỉ khi đạt được những chứng nhận này, các cư dân mới được cấp phép tham gia thám hiểm các bí ẩn của Vô Ưu đại lục. 
 
THĂNG CẤP NGHỀ TRUNG CẤP
 
 ĐIỀU KIỆN THĂNG CẤP NGHỀ

 Cấp độ nhân vật: 40+
 NPC nhiệm vụ: Tộc Trưởng Gia Tộc


Hình ảnh minh họa
 
 CÁCH THỨC THĂNG CẤP NGHỀ

 Đạt đến cấp 40 cư dân về gia tộc gặp Tộc Trưởng để nhận nhiệm vụ Thăng Cấp Trung Cấp 3-1

 
 Theo chỉ dẫn nhiệm vụ đến Tiên Lạp Thành tìm gặp Khảo Quan Trung Cấp (Tọa độ: 227,47) để thông báo
 

 Tiếp tục đối thoại với Khảo Quan Trung Cấp để nhận nhiệm vụ Thăng Cấp Trung Cấp 3-2


Hình ảnh minh họa

 
 Để tiến hành khiêu chiến cần đối thoại lần nữa với Khảo Quan Trung Cấp chọn Khảo nghiệm nghề trung cấp


 Sau khi tiến hành khiêu chiến sẽ gặp 6 vị khảo quan và cư dân cần đánh bại tất cả mới xem như hoàn thành thử thách
 

 Hoàn thành khiêu chiến Khảo Quan các gia tộc cư dân hãy đối thoại tiếp với Khảo Quan Trung Cấp để nhận nhiệm vụ Thăng Cấp Trung Cấp 3-3

 
 HIỆU QUẢ KHI THĂNG CẤP NGHỀ

 Gia tăng cấp độ nghề của nhân vật từ Sơ Cấp lên Trung Cấp
 Tăng kỹ năng đã học lên Cấp 4 và Cấp 5. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý là khi thăng cấp kỹ năng cần phải có một lượng nhất định kinh nghiệm và tiền (bạc hoặc ngân phiếu)Lưu ý: Quá trình khiêu chiến Khảo Quan khá khó nên cần lập nhóm để nhờ đồng đội hỗ trợ khiêu chiến