Ấn Chương Nhân Vật

Ấn Ký Chi Thạch - thánh vật giúp các Chiến Thú sở hữu sức mạnh, sự bảo hộ của 5 vị anh hùng mạnh nhất trong truyền thuyết đã trở thành vật phẩm tất yếu của các cư dân Vô Ưu bởi nó mang lại cho các Chiến Thú những lực lượng mà một loại trang bị cũng khó có thể so sánh được. Trải qua thời gian dài sử dụng và không ngừng tu luyện, các dũng sĩ Vô Ưu đã tìm ra cho mình các kỹ xảo và ngày càng thuần thục nắm giữ nguồn sức mạnh mới này.  

Dựa trên sự nghiên cứu và quan sát trong thời gian qua, Thánh Đường Thuật Sĩ nói với Tộc trưởng Bối Tư: "Đây chính là thời điểm tốt nhất để các dũng sĩ Vô Ưu kế thừa ý chí và sức mạnh của các anh linh viễn cổ. Hãy cổ vũ họ không ngừng chiến đấu để đạt được các Ấn Chương Vương Giả mở ra nguồn sức mạnh cho bản thân mình"

 

 ĐIỀU KIỆN MỞ ẤN CHƯƠNG NHÂN VẬT

 Cấp độ: 80+
 Năng lực ấn chương: gia tăng năng lực nhân vật

 CÁCH SỞ HỮU ẤN CHƯƠNG NHÂN VẬT

 Có 5 loại Ấn Chương là: Cuồng Chiến Sĩ, Thánh Kỵ Sĩ, Ma Đạo Sĩ, Đại Tế Tự, Nhẫn Giả
 Có 15 Ấn Chương. Mỗi loại Ấn Chương sẽ có từ 2 - 4 cái. Cấp độ ban đầu của Ấn Chương là 0.

 Một số loại Ấn Chương Nhân Vật quý sẽ không thể phân giải
 Cách có được Ấn Chương như sau


  Ấn Chương Loại Ấn Chương Thuộc tính Cách có
Ấn Chương Chiến Hồn Cuồng Chiến Sĩ Công Vật Lý Đạt thành tựu về Tiểu Tinh Linh "Thủ Hộ Cam"
(Có 1 Tiểu Tinh Linh được Nuôi Dưỡng màu cam)
Ấn Chương Trùng Sinh Cuồng Chiến Sĩ Miễn Tử Đánh BOSS phi hành cấp 80+ có cơ hội nhận được
Ấn Chương Trí Tuệ Cuồng Chiến Sĩ Công Ma Pháp Đạt thành tựu về Trang bị "Trang Bị Truyền Thuyết"
(Nhân vật mặc ít nhất 5 trang bị cam)
Ấn Chương Thủ Hộ Thánh Kỵ Sĩ Phòng Ma Pháp Tham gia Bảo Vệ Vô Ưu có cơ hội nhận (Cấp 80+)
Đánh Hydra sát thương >3 triệu sẽ nhận (Cấp 80+)
Ấn Chương Bất Khuất Thánh Kỵ Sĩ Phòng Vật Lý Tham gia Nhiệm Vụ Trị An có cơ hội nhận (Lv 80+)
Tham gia Nhiệm Vụ Trừ Ma có cơ hội nhận (Lv 80+)
Ấn Chương Mê Hồn Ma Đạo Sĩ Kháng Debuff Hoàn thành Mê Trận có cơ hội nhận được
Ấn Chương Mị Hoặc Ma Đạo Sĩ Debuff Chính Xác Đạt thành tựu về Tinh cung "Tung Hoành Tinh Cung"
(Vượt ải thành công tất cả tinh cung cấp 6)
Ấn Chương Tấn Tiệp Đại Tế Tự Tốc Độ Đạt thành tựu về Trang bị "Đấu Sĩ Hoàng Kim"
(Nhân vật sở hữu bộ trang bị Trác Việt Cam)
Ấn Chương Hiền Giả Đại Tế Tự Giới Hạn MP Hoàn thành phụ bản Lục Tiên Cảnh có cơ hội nhận
Ấn Chương Huy Nguyệt Đại Tế Tự Giới Hạn HP Hoàn thành Nhiệm vụ bang hội (Cấp 80+)
Tham gia Bảo Vệ Vô Ưu có cơ hội nhận (Cấp 80+)
Tham gia Nhiệm Vụ Trừ Ma có cơ hội nhận (Cấp 80+)
Ấn Chương Kinh Nhận Nhẫn Giả Phản Kích Đạt thành tựu về Phụ bản "Thuộc Tính Siêu Hạng"
(Kỹ năng tu luyện sơ cấp 4 thuộc tính đạt cấp 10)
Ấn Chương Cuồng Nộ Nhẫn Giả Bạo Kích
Đạt thành tựu về Tu luyện "Phá Hủy Ảo Ma Tháp"
(Ảo Ma Tháp - Dạng khiêu chiến. Khiêu chiến thêm 100 tầng)
Ấn Chương Tinh Tú Nhẫn Giả Chính Xác Khiêu chiến Tinh Cung có cơ hội nhận được
Ấn Chương Kiên Nhẫn Nhẫn Giả Kháng Bạo Kích Đánh bại Siêu Cấp Ma Binh, 5* trở lên có cơ hội nhận được
Ấn Chương Kỳ Ảo Nhẫn Giả Né Tránh Đạt thành tựu về Tổng hợp "Thành Viên Năng Nổ"
(Độ năng nổ trong ngày đạt 720 điểm)

STT Tên Ấn Chương Gia tăng Cấp độ Ấn Chương
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ấn Chương Chiến Hồn Công Vật Lý 139 292 556 962 1544 2336 3417 4845 6675 8958 11739
2 Ấn Chương Trùng Sinh Miễn Tử 0.14 0.3 0.56 0.97 1.55 2.34 3.42 4.85 6.68 8.96 11.74
3 Ấn Chương Trí Tuệ Công Ma Pháp 93 195 371 641 1029 1557 2278 3230 4450 5972 7826
4 Ấn Chương Thủ Hộ Phòng Ma Pháp 578 1213 2314 4005 6430 9730 14237 20187 27811 37322 48910
5 Ấn Chương Bất Khuất Phòng Vật Lý 578 1213 2314 4005 6430 9730 14237 20187 27811 37322 48910
6 Ấn Chương Mê Hồn Kháng Debuff 0.14 0.3 0.56 0.97 1.55 2.34 3.42 4.85 6.68 8.96 11.74
7 Ấn Chương Mị Hoặc Debuff Chính Xác 0.14 0.3 0.56 0.97 1.55 2.34 3.42 4.85 6.68 8.96 11.74
8 Ấn Chương Tấn Tiệp Tốc Độ 47 98 186 321 515 779 1139 1615 2225 2986 3913
9 Ấn Chương Hiền Giả Giới Hạn MP 47 98 186 321 515 779 1139 1615 2225 2986 3913
10 Ấn Chương Huy Nguyệt Giới Hạn HP 693 1456 2777 4806 7716 11676 17085 24224 33373 44787 58692
11 Ấn Chương Kinh Nhận Phản Kích 0.24 0.49 0.93 1.61 2.58 3.9 5.7 8.08 11.13 14.93 19.57
12 Ấn Chương Cuồng Nộ Bạo Kích 0.14 0.3 0.56 0.97 1.55 2.34 3.42 4.85 6.68 8.96 11.74
13 Ấn Chương Tinh Tú Chính Xác 0.42 0.88 1.67 2.89 4.63 7.01 10.26 14.54 20.03 26.88 35.22
14 Ấn Chương Kiên Nhẫn Kháng Bạo Kích 0.14 0.3 0.56 0.97 1.55 2.34 3.42 4.85 6.68 8.96 11.74
15 Ấn Chương Kỳ Ảo Né Tránh 0.28 0.59 1.12 1.93 3.09 4.68 6.84 9.69 13.35 17.92 23.48

 KÍCH HOẠT KHẮC ẤN NHÂN VẬT

 Từ 15 Ấn Chương, cư dân có thể tạo thành các tổ hợp Khắc Ấn để gia tăng thêm năng lực cho Nhân vật
 8 tổ hợp Khắc Ấn sẽ gia tăng thêm năng lực cho Nhân vật

Tên Khắc Ấn Hiệu quả gia tăng Chỉ số cấp 10 Tổ hợp Ấn Chương
Bảo Hộ Nữ Thần Giảm sát thương vật lý cuối +10% Ấn Chương Trùng Sinh
Ấn Chương Thủ Hộ
Ấn Chương Mê Hồn
Ấn Chương Hiền Giả
Ấn Chương Kỳ Ảo
Trừng Trị Tội Ác Giảm sát thương vật lý cuối +12% Ấn Chương Chiến Hồn
Ấn Chương Thủ Hộ
Ấn Chương Mị Hoặc
Ấn Chương Tấn Tiệp
Ấn Chương Kinh Nhận
Quỹ Đạo Thương Viêm Giảm sát thương ma pháp cuối +10% Ấn Chương Trùng Sinh
Ấn Chương Bất Khuất
Ấn Chương Mị Hoặc
Ấn Chương Hiền Giả
Ấn Chương Tinh Tú
Kết Giới Thời Không Giảm sát thương ma pháp cuối +12% Ấn Chương Trí Tuệ
Ấn Chương Bất Khuất
Ấn Chương Mê Hồn
Ấn Chương Tấn Tiệp
Ấn Chương Kinh Nhận
Đinh Ba Poseidon Tăng sát thương vật lý cuối +14% Ấn Chương Chiến Hồn
Ấn Chương Bất Khuất
Ấn Chương Mê Hồn
Ấn Chương Huy Nguyệt
Ấn Chương Kiên Nhẫn
Bàn Tay Lucifer Tăng sát thương ma pháp cuối +14% Ấn Chương Trí Tuệ
Ấn Chương Thủ Hộ
Ấn Chương Mê Hồn
Ấn Chương Huy Nguyệt
Ấn Chương Kiên Nhẫn
Tiếng Vọng Địa Ngục Kháng Xuyên Phòng Ngự +5% Ấn Chương Trí Tuệ
Ấn Chương Thủ Hộ
Ấn Chương Mị Hoặc
Ấn Chương Huy Nguyệt
Ấn Chương Cuồng Nộ
Quyết Chiến Mạt Nhật Kháng Xuyên Phòng Ngự +5% Ấn Chương Chiến Hồn
Ấn Chương Bất Khuất
Ấn Chương Mê Hồn
Ấn Chương Huy Nguyệt
Ấn Chương Cuồng Nộ
 
 Ấn Chương cấp 1 trở lên mới kích hoạt được dòng Khắc Ấn. 
 Mỗi loại Khắc Ấn sẽ có công dụng khác nhau và cấp độ Khắc Ấn phụ thuộc vào Ấn Chương có cấp độ thấp nhất
 Nếu trong tổ hợp Khắc Ấn có Ấn Chương cấp 0 sẽ không kích hoạt dòng Khắc Ấn

 Các Ấn Chương Nhân Vật khác nhau sẽ có điểm EXP thăng cấp khác nhau
 EXP thăng cấp Ấn Chương Nhân Vật và Ấn Chương Pet là cùng 1 loại