ẤN CHƯƠNG PET

Thánh đường trong truyền thuyết tái hiện ở đại lục Vô Ưu, rất nhiều bí mật trong truyền thuyết lại lần nữa xuất hiện dưới ánh mặt trời. Theo đề nghị của tộc trưởng Bối Tư, bất kỳ cư dân nào chỉ cần chứng minh mình có đầy đủ thực lực và bản lĩnh đều sẽ được Thánh Đường Thuật Sĩ ban tặng một thánh vật - Ấn Ký Chi Thạch, tín vật hộ thân được các dũng sĩ tham gia cuộc chiến truyền thuyết để lại. Trên đó có 5 vết khắc, đại biểu cho 5 lực lượng của 5 vị anh hùng mạnh nhất trong truyền thuyết. Chỉ cần tập hợp các Ấn Chương có chứa sức mạnh thần bí đang thất lạc khắp đại lục Vô Ưu khảm nhập vào đó sẽ đạt được sự bảo hộ và ban tặng sức mạnh của các anh linh viễn cổ

"Ta cần tạm thời quan sát một lực lượng này để xem có thể khống chế nó hay không? Ta sẽ mang tạm thời chuyển sức mạnh của chúng đến cho người bạn trung thành nhất của ngươi - Chiến thú, với sức mạnh này sẽ giúp ngươi hoàn thành cuộc lữ trình và tham gia Quân Đoàn Viễn Chinh. Hãy tiến hành tu luyện để nắm giữ sức mạnh này, chỉ khi người thuần thục sử dụng chúng, bản thân sẽ kế thừa sức mạnh và ý chí của các anh linh viễn cổ. Hãy cố gắng lên !!!"

 

 ĐIỀU KIỆN MỞ ẤN CHƯƠNG PET

 Cấp độ: 80+
 Năng lực ấn chương: gia tăng các năng lực cho Pet

 CÁCH CÓ ĐƯỢC ẤN CHƯƠNG PET

 Có 5 loại Ấn Chương là: Cuồng Chiến Sĩ, Thánh Kỵ Sĩ, Ma Đạo Sĩ, Đại Tế Tự, Nhẫn Giả
 Mỗi loại Ấn Chương sẽ có từ 2 - 4 cái. Cấp độ ban đầu của Ấn Chương là 0.
 Cách có được Ấn Chương như sau


  Ấn Chương Loại Ấn Chương Thuộc tính Cách có
Ấn Chương Quang Huy Cuồng Chiến Sĩ Công Vật Lý Đạt thành tựu về Pet "Kỹ Năng Áp Chế"
(Có pet cấp 80 và 15 kỹ năng)
Ấn Chương Ảo Ma Cuồng Chiến Sĩ Miễn Tử Thám hiểm Ảo Ma Tháp - Khiêu Chiến
Hoàn thành có cơ hội nhận
Ấn Chương Thành Nhân Cuồng Chiến Sĩ Công Ma Pháp Đạt thành tựu về Pet "Trang Bị Hơn Người"
(Bộ trang bị trên người Pet gồm 8 món phẩm chất cam)
Ấn Chương Vũ Trang Thánh Kỵ Sĩ Phòng Ma Pháp Đánh BOSS mặt đất cấp 80+ có cơ hội nhận
(cấp độ BOSS tăng theo cấp độ nhân vật)
Ấn Chương Lục Quân Thánh Kỵ Sĩ Phòng Vật Lý Đạt thành tựu về Pet "Quân Trang Xanh Lá"
(Bộ trang bị Pet gồm 8 món phẩm chất xanh lá)
Đánh BOSS mặt đất cấp 80+ có cơ hội nhận được
Ấn Chương Mê Trận Ma Đạo Sĩ Kháng Debuff Hoàn thành Mê Trận có cơ hội nhận được
Ấn Chương Ma Binh Ma Đạo Sĩ Debuff Chính Xác Đánh bại Ma Binh Cao Cấp có cơ hội nhận
Ấn Chương Lạc Viên Đại Tế Tự Tốc Độ Hoàn thành phụ bản Quỷ Hút Máu có cơ hội nhận
Ấn Chương May Mắn Đại Tế Tự Giới Hạn MP Đạt thành tựu về Pet "Độc Nhất Vô Nhị"
(Sở hữu 1 pet tím phẩm chất 2.0)
Hoàn thành phụ bản Lục Tiên Cảnh có cơ hội nhận
Ấn Chương Tinh Giới Đại Tế Tự Giới Hạn HP Khiêu chiến Thập Nhị Tinh Cung có cơ hội nhận
Ấn Chương Thống Soái Nhẫn Giả Xuyên Phòng Ngự Đánh bại Solomon (T.9) ở Kiếp Nạn Vô Ưu
Chọn Nhận hoặc Nhận trực tiếp
Ấn Chương Chúng Thần Nhẫn Giả Bạo Kích
Đánh bại Hydra (T.6) ở Kiếp Nạn Vô Ưu
Chọn Nhận hoặc Nhận trực tiếp
Ấn Chương Yêu Thú Nhẫn Giả Chính Xác Tham gia nhiệm vụ Yêu Thú
Có xác suất nhận được khi hoàn thành
Cư dân cấp 145 tham gia Chu Ma Điện sẽ nhận
Ấn Chương Liệt Diệm Nhẫn Giả Kháng Bạo Kích Hoàn thành phụ bản Liệt Diễm Thâm Uyên có cơ hội nhận
Ấn Chương Lang Huyệt Nhẫn Giả Né Tránh Hoàn thành phụ bản Lang Huyệt có cơ hội nhận

 THÔNG TIN ẤN CHƯƠNG PET
 
STT Tên Ấn Chương Gia tăng Cấp độ Ấn Chương
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ấn Chương Quang Huy Công Vật Lý 173 363 693 1201 1928 2918 4270 6055 8342 11196 14672
2 Ấn Chương Lục Quân Phòng Vật Lý 554 1163 2220 3844 6171 9340 13666 19378 26697 35828 46952
3 Ấn Chương Mê Trận Kháng Debuff 0.13 0.29 0.55 0.96 1.54 2.33 3.41 4.84 6.67 8.95 11.73
4 Ấn Chương Tinh Giới Giới Hạn HP 693 1455 2276 4805 7715 11675 17084 24223 33372 44786 58691
5 Ấn Chương Yêu Thú Chính Xác 0.27 0.58 1.11 1.92 3.08 4.67 6.83 9.68 13.34 17.91 23.47
6 Ấn Chương Thành Nhân Công Ma Pháp 139 291 556 962 1543 2336 3417 4845 6675 8958 11739
7 Ấn Chương May Mắn Giới Hạn MP 46 97 185 320 514 778 1139 1615 2225 2986 3913
8 Ấn Chương Lang Huyệt Né Tránh 0.27 0.58 1.11 1.92 3.08 4.67 6.83 9.68 13.34 17.91 23.47
9 Ấn Chương Ảo Ma Miễn Tử 0.13 0.29 0.55 0.96 1.54 2.33 3.41 4.84 6.67 8.95 11.73
10 Ấn Chương Ma Binh Debuff chính xác 0.13 0.29 0.55 0.96 1.54 2.33 3.41 4.84 6.67 8.95 11.73
11 Ấn Chương Lạc Viên Tốc Độ 69 145 277 480 771 1167 1708 2422 3336 4478 5868
12 Ấn Chương Liệt Diệm Kháng Bạo Kích 0.13 0.29 0.55 0.96 1.54 2.33 3.41 4.84 6.67 8.95 11.73
13 Ấn Chương Thống Soái Xuyên Phòng Ngự 0.06 0.12 0.23 0.4 0.64 0.97 1.42 2.02 2.78 3.73 4.89
14 Ấn Chương Vũ Trang Phòng Ma Pháp 554 1163 2220 3844 6171 9340 13666 19378 26697 35828 46952
15 Ấn Chương Chúng Thần Bạo Kích 0.13 0.29 0.55 0.96 1.54 2.33 3.41 4.84 6.67 8.95 11.73
 
 KÍCH HOẠT KHẮC ẤN

 Từ 15 Ấn Chương, cư dân có thể tạo thành các tổ hợp Khắc Ấn để gia tăng thêm năng lực cho Pet 
 8 tổ hợp Khắc Ấn sẽ gia tăng thêm năng lực cho Pet

Tên Khắc Ấn Hiệu quả gia tăng Chỉ số cấp 10 Tổ hợp Ấn Chương
Bá Khí Phản Kích +16 Ấn Chương Quang Huy
Ấn Chương Lục Quân
Ấn Chương Mê Trận
Ấn Chương Tinh Giới
Ấn Chương Yêu Thú
Tiếng Thét Long Thần Liên Kích +8 Ấn Chương Thành Nhân
Ấn Chương Lục Quân
Ấn Chương Mê Trận
Ấn Chương May Mắn
Ấn Chương Lang Huyệt
Hoàng Hôn Chúng Thần Miễn sát thương ma pháp cuối +12 Ấn Chương Ảo Ma
Ấn Chương Lục Quân
Ấn Chương Ma Binh
Ấn Chương Lạc Viên
Ấn Chương Liệt Diệm
Ác Ma Chi Thương Phản Kích +20 Ấn Chương Quang Huy
Ấn Chương Lục Quân
Ấn Chương Ma Binh
Ấn Chương Tinh Giới
Ấn Chương Thống Soái
Tinh Túy Solomon Phản Kích +12 Ấn Chương Quang Huy
Ấn Chương Vũ Trang
Ấn Chương Ma Binh
Ấn Chương Tinh Giới
Ấn Chương Chúng Thần
Bảo Hộ Nữ Thần Miễn sát thương vật lý cuối +12 Ấn Chương Thành Nhân
Ấn Chương Vũ Trang
Ấn Chương Ma Binh
Ấn Chương May Mắn
Ấn Chương Lang Huyệt
Thẩm Phán Chung Yên Giới Hạn HP +20 Ấn Chương Ảo Ma
Ấn Chương Vũ Trang
Ấn Chương Mê Trận
Ấn Chương Lạc Viên
Ấn Chương Liệt Diệm
Cực Quang Chi Tài Liên Kích +10 Ấn Chương Thành Nhân
Ấn Chương Vũ Trang
Ấn Chương Ma Binh
Ấn Chương Lạc Viên
Ấn Chương Thống Soái
 
 Ấn Chương cấp 1 trở lên mới kích hoạt được dòng Khắc Ấn. 
 Mỗi loại Khắc Ấn sẽ có công dụng khác nhau và cấp độ Khắc Ấn phụ thuộc vào Ấn Chương có cấp độ thấp nhất
 Nếu trong tổ hợp Khắc Ấn có Ấn Chương cấp 0 sẽ không kích hoạt dòng Khắc Ấn