Thăng Cấp Nghề Tông Sư

Là danh hiệu cao quý nhất trong thế giới Vô Ưu cũng là chìa khóa mở ra hàng loạt tính năng khác hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn sẽ xuất hiện trong tương lai sắp tới. Chính vì vậy việc thăng cấp Nghề Vô Ưu đã trở nên cấp thiết đối với nhiều cư dân.

Để mọi người hiểu rõ hơn tiến trình, điều kiện,... để thăng cấp Nghề Tông Sư, các bạn hãy xem hướng dẫn sau:

 ĐIỀU KIỆN THĂNG CẤP NGHỀ

 Cấp độ nhân vật: 150
 Hoàn thành nhiệm vụ nghề: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Chuyên gia
 Kỹ năng tu luyện sơ cấp, trung cấp, cao cấp: MAX
 Điểm chiến tích: 5000
 Vật phẩm: 500 Lệnh Bài Treo Thưởng
 NPC nhiệm vụ: Đạo Sư Gia Tộc

 

 
 CÁCH THỨC THĂNG CẤP NGHỀ

 Khi đạt đủ yêu cầu thăng cấp cư dân hãy đến gặp Đạo Sư gia tộc để nhận Nhiệm Vụ Nghề Tông Sư 3-1
 
 
 Sau khi sử dụng 5000 Chiến tích và 500 Lệnh Bài Treo Thưởng để nhận nhiệm vụ hãy đến gặp Khảo Quan Trung Cấp tại Tiên Lạp Thành để báo cáo. Lưu ý: chỉ khi toàn bộ kỹ năng tu luyện sơ cấp, trung cấp và cao cấp đạt cấp 10 cư dân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này
 

 
 Tiếp tục đối thoại với Khảo Quan Trung Cấp nhận Nhiệm Vụ Nghề Tông Sư 3-2 và thực hiện đánh bại Solomon tại Mị Hoặc Lâm


 
 Sau khi đánh bại Solomon về nhận Nhiệm Vụ Nghề Tông Sư 3-3 và khiêu chiến Khảo Quan Tông Sư tại Khảo Quan Trung Cấp


 Sau khi nhận cần đối thoại tiếp tục với Khảo Quan Trung Cấp để chọn Khảo nghiệm nghề tông sư để khiêu chiến
 
 HIỆU QUẢ KHI THĂNG CẤP NGHỀ

 Gia tăng cấp độ nghề của nhân vật từ Chuyên gia lên Tông sư
 Tăng kỹ năng đã học lên Cấp 10. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý là khi thăng cấp kỹ năng cần phải có một lượng nhất định kinh nghiệm và tiền (bạc hoặc ngân phiếu)


Lưu ý: Quá trình khiêu chiến Khảo Quan khá khó nên cần lập nhóm để nhờ đồng đội hỗ trợ khiêu chiến

Chỉ cần thành công đánh bại các bậc Tông Sư tiền bối bạn có thể "xuất sư", đồng thời đạt được thành tựu cao nhất là Khai Tông Lập Phái và danh hiệu Tông Sư cao quý. Với thành tựu và danh hiệu này bạn sẽ không còn phụ thuộc vào gia tộc của mình, tiêu dao tự tại, lập thế lực cho riêng mình và đặc biệt là học được các cấp độ cuối cùng của kỹ năng gia tộc.