Nhiệm Vụ Phụ Bản

Đây là những nhiệm vụ sẽ giúp bạn không những thăng cấp nhanh mà còn sở hữu được những bảo vật vô cùng quý giá như: cánh, thần khí,... Đặc biệt chỉ cần hoàn thành thám hiểm một phụ bản, lần sau bạn có thể sử dụng chức năng Tự Động Hoàn Thành Phụ Bản để tiến hành nhận thưởng mà không cần thực hiện thám hiểm lại từ đầu

 TRA CỨU THÔNG TIN PHỤ BẢN

Tại bảng Cách chơi (phím tắt Z) -> Chọn Phụ bản để xem thông tin về các phụ bản có trong Vua Pháp Thuật

 
 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÀN THÀNH PHỤ BẢN

Để sử dụng chức năng Tự động hoàn thành phụ bản nhân vật cần hoàn thành thám hiểm phụ bản đó
 
 Sau khi nhận nhiệm vụ phụ bản, cư dân đối thoại với NPC vào phụ bản chọn


 
 Tại bảng Tự động hoàn thành phụ bản các cư dân có thể xem các thông tin như sau
 
 • Thời gian yêu cầu: số phút để hoàn thành nhanh phụ bản
 • Tiến độ: tương tự số tầng của phụ bản
 • Danh hiệu: phụ bản mà bạn chọn hoàn thành
 • Số lượng túi cần: số lượng ô trống trong Túi đồ để nhận vật phẩm
 • Sử dụng Sách Tự Động Hoàn Thành Phụ Bản nếu hết số lần được hoàn thành
 Sau khi bảng thông báo xuất hiện các cư dân có 2 lựa chọn
 • Bắt đầu: sử dụng một lượng Bạc nhất định để hoàn thành. Tuy nhiên chức năng này phải luôn giữ bảng thông báo trong thời gian được yêu cầu
 • Hoàn thành nhanh: sử dụng một lượng Vàng nhất định để hoàn thành, có thể sử dụng kết hợp cả hai để giảm lượng vàng hao phí khi sử dụng chức năng này
 Một số lưu ý trong hệ thống Tự động hoàn thành phụ bản
 • Cấp độ 100 - 119 mỗi ngày có thể tùy chọn 1 phụ bản để hoàn thành
 • Cấp độ 120 trở lên mỗi ngày có thể tùy chọn 2 phụ bản để hoàn thành
 • Tùy theo phụ bản, mức độ dễ khó mà chi phí hoàn thành sẽ khác nhau
 • Sử dụng chức năng hoàn thành phụ bản vẫn sẽ nhận được phần thưởng của phụ bản bao gồm các cả các nhiệm vụ nhỏ.
 • Trong quá trình tự động hoàn thành phụ bản bằng chức năng Bắt đầu mà đóng bảng chức năng thì sẽ tự động ngừng hoàn thành
 • Trong qua trình thực hiện hoàn thành phụ bản không thể di chuyển, PK, nhưng có thể Đấu Pet
Chỉ những cá nhân sở hữu được Sách Tự Động Hoàn Thành Phụ Bản mới được phép tăng số lần tự động hoàn thành phụ bản