Thăng Cấp Nghề Sơ Cấp

Cấp bậc nghề nghiệp không chỉ là tiêu chí chứng minh năng lực và đẳng cấp của nhân vật, mà còn là giấy chứng nhận để gia tăng các cấp độ kỹ năng tương ứng.

Trong toàn bộ hành trình để trở thành chuyên gia mạo hiểm, nhân vật phải trải qua 5 đợt huấn luyện tương ứng với 5 giấy chứng nhận khác nhau. Chỉ khi đạt được những chứng nhận này, các cư dân mới được cấp phép tham gia thám hiểm các bí ẩn của Vô Ưu đại lục. 

Bất cứ nhân vật nào ngay khi gia nhập vào Vua Pháp Thuật thì cấp bậc nghề nghiệp đều là "Kiến tập", ví dụ: Kiến tập xạ thủ. Cấp bậc nghề nghiệp có thể xem ở bảng Nhân vật (Phím tắt C)

 

Hình ảnh minh họa

THĂNG CẤP NGHỀ SƠ CẤP
 

 ĐIỀU KIỆN THĂNG CẤP NGHỀ

 Cấp độ nhân vật: 10+
 NPC nhiệm vụ: Tộc Trưởng Gia Tộc

 
 CÁCH THỨC THĂNG CẤP NGHỀ

 Đạt đến cấp 10 cư dân có thể sử dụng Tiêu Diêu Phù hoặc đến Đông Huyền Thành gặp NPC Hướng Dẫn Viên Ryan (Tọa độ: 221,153) để đến gia tộc của mình


 
 Tùy theo gia tộc nhân vật khi khởi tạo nhân vật cư dân chọn địa điểm phù hợp để đến gia tộc của mình


Hình ảnh minh họa

 Nhận nhiệm vụ Phổ Cập Nghề Nghiệp và đối thoại với Tộc Trưởng để hoàn thành nhiệm vụ


 Hoàn thành nhiệm vụ này hệ thống sẽ tự nâng cấp cấp độ nghề của nhân vật từ Kiến tập lên Sơ cấp
 
 HIỆU QUẢ KHI THĂNG CẤP NGHỀ

 Mua và học các sách kỹ năng tại Kho Sách của gia tộc
 
 
 Tăng kỹ năng đã học lên Cấp 2 và Cấp 3. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý là khi thăng cấp kỹ năng cần phải có một lượng nhất định kinh nghiệm và tiền (bạc hoặc ngân phiếu)


Giao diện Chiêu (Phím tắt S)