Thăng Cấp Nghề Chuyên Gia

Cấp bậc nghề nghiệp không chỉ là tiêu chí chứng minh năng lực và đẳng cấp của nhân vật, mà còn là giấy chứng nhận để gia tăng các cấp độ kỹ năng tương ứng. 

Trong toàn bộ hành trình để trở thành chuyên gia mạo hiểm, nhân vật phải trải qua 4 đợt huấn luyện tương ứng với 4 giấy chứng nhận khác nhau. Chỉ khi đạt được những chứng nhận này, các cư dân mới được cấp phép tham gia thám hiểm các bí ẩn của Vô Ưu đại lục. 

THĂNG CẤP NGHỀ CHUYÊN GIA
 
 ĐIỀU KIỆN THĂNG CẤP NGHỀ

 Cấp độ nhân vật: 119
 Điểm chiến tích: 5000
 Vật phẩm: 500 Lệnh Bài Treo Thưởng
 NPC nhiệm vụ: Đạo Sư Gia Tộc

 

Hình ảnh minh họa

 
 CÁCH THỨC THĂNG CẤP NGHỀ

 Tương tự như nhiệm vụ Thăng cấp cao cấp, chỉ khi đạt đến cấp độ 119 và hoàn thành nhiệm vụ Thăng cấp cao cấp cư dân hãy quay về gia tộc để gặp Đạo Sư gia tộc tiếp nhận thử thách Nhiệm Vụ Nghề Chuyên Gia 3-1


Hình ảnh minh họa
 
 Sau khi có đủ 5000 Chiến tích và 500 Lệnh Bài Treo Thưởng cư dân đến Tiên Lạp Thành tìm gặp Khảo Quan Trung Cấp (Tọa độ: 227,47) để thông báo
 Tiếp tục đối thoại với Khảo Quan Trung Cấp để nhận Nhiệm Vụ Nghề Chuyên Gia 3-2


Hình ảnh minh họa

 
 Đến Phục Ma Cốc - Kênh 1 tìm Ma Chiến để tiêu diệt. (Ma Chiến sau khi đánh bại phải 24 giờ sau mới xuất hiện lần nữa)

 
 Sau khi hoàn thành tiêu diệt Ma Chiến thành công quay về báo cáo tình hình cho Khảo Quan Trung Cấp
 Tiếp tục đối thoại với Khảo Quan Trung Cấp để nhận thử thách Nhiệm Vụ Nghề Chuyên Gia 3-3

 

 Sau khi nhận cần đối thoại tiếp tục với Khảo Quan Trung Cấp để chọn Khảo nghiệm nghề chuyên gia để khiêu chiến
 

 HIỆU QUẢ KHI THĂNG CẤP NGHỀ

 Gia tăng cấp độ nghề của nhân vật từ Cao cấp lên Chuyên gia
 Tăng kỹ năng đã học lên Cấp 8 và Cấp 9. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý là khi thăng cấp kỹ năng cần phải có một lượng kinh nghiệm và tiền nhất định (bạc hoặc ngân phiếu)


Lưu ý: Quá trình khiêu chiến Khảo Quan khá khó nên cần lập nhóm để nhờ đồng đội hỗ trợ khiêu chiến