Hướng Dẫn

Không Gian Đa Chiều

Không Gian Đa Chiều, hang động thần bí tại Điêu Linh Thôn được trấn giữ bởi những dũng sĩ bậc thầy. Để khám phá bí ẩn của tòa động này mọi...

Xà Thần Hydra

Thế nhưng, một điều không ai ngờ đến đó là chúa tể Mehdi sau khi thoát khỏi phong ấn đã phát hiện dù mất 7 đầu nhưng sinh mạng của Xà Thần...

BOSS Không Trung

BOSS Cao Cấp

BOSS Thông Thường

Võ Đài Đông Huyền

Trận Chiến Achilles

Đoạt Bảo Kỳ Binh

Bang Hội Chiến

Giải đấu Bang Hội Chiến được diễn ra hàng tuần để các bang hội có thể đọ sức so tài, thể hiện bản lĩnh và khả năng lãnh đạo của bang chủ. Bên cạnh...

Đấu Trường Pet