BOSS Thông Thường

Đây là các thủ lĩnh ma quái trấn giữ các vùng đất của đại lục Vô Ưu. Khi tiêu diệt chúng các dũng sĩ ngoài nhận được vô số kinh nghiệm còn nhận được rất nhiều tài bảo

Tên BOSS Cấp độ Bản đồ xuất hiện
Thất Sắc Kê 5 Vân Đài
Thỏ Điên Răng Vổ 10 Đông Xuất Vân
Trưởng Lão Sơn Quái 15 Thiện Tĩnh Địa
Quân Sư Cẩu Đầu 20 Thiên Lục Châu
Ma Vương Bát Giác 20 Lê Dương Bắc
Gấu Tuyết Tàn Bạo 25 Lạp Tuyết Địa
Cổ Thụ Lão Yêu 30 Quang Bình Nguyên
Ốc Giáo Quan 30 Lê Dương Đảo
Miêu Vương 35 Anh Vũ Cảnh
Chiến Thần Sói 35 Kỵ Bình Nguyên
Hấp Huyết Hoa Yêu 40 Anh Vũ Cảnh
Nấm Yêu Huyết Hồng 40 Trầm Thụy Lâm
Dạ Xoa Vương 45 Tháp Khắc Nguyên
Gấu Đen 45 Trầm Thụy Lâm
Thủy Tinh Bọt 55 Lê Dương Thôn
Cự Nhân Ma 60 Hư Không Mạc
Hải Tinh Phệ Hồn 65 Lê Dương Nam
Ác Ma Thượng Cổ 70 Cổ Đạo
Thần Cuồng Bạo 75 Băng Tuyết Nguyên
Ong Cửu Li Kịch Độc 75 Ngọc Phong Lâm
Ác Hổ Ma Giới 80 Vân Lộc Sơn
Băng Cung Chiến Thần 85 Tuyết Lâm
Yêu Quái Ẩn Trúc 90 Quân Cổ Đạo
Cự Ma Ảo Thạch 95 Kỳ Thạch Địa
Ma Cát Chỉ Phong 95 Chỉ Phong Cốc
Siêu Nhân Gấu 100 Linh Lan
Tư Tế Ma Cốc 105 Phục Ma Cốc
U Hồn Mê Quang 110 Mê Quang Tự
Bóng Đen Thủ Hộ 115 Hộ Chi Địa
Lôi Nộ Chiến Ma 115 Tử Tức Đảo
Đoạt Mộng Ma Linh 120 Thần Di Cảnh
Phù Thủy Thánh Ước 125 Thánh Ước Địa
Ma Vương Cực Địa 130 Đoạn Cốc
Yêu Quái Mị Hoặc 140 Mị Hoặc Lâm
Kỵ Sĩ Cơ Giáp 145 Đăng Vân Địa
Phản Quân Cổ Thành 150 Cổ Thành

LƯU Ý
 
  • Các BOSS khi khiêu chiến sẽ nhận được nguyên liệu, bảo thạch cùng các vật phẩm quý khác
  • Nhân vật vượt quá BOSS 10 cấp khi khiêu chiến sẽ không nhận được vật phẩm thưởng