Không Gian Đa Chiều

Tương truyền, sau khi phong ấn yêu ma Lục đại thần long đã đưa phong ấn này ẩn vào trong một không gian thần bí. Tuy nhiên, trải qua hàng ngàn năm, theo thời gian sức mạnh phong ấn ngày càng suy yếu nhất là tại Điêu Linh Thôn.
 
Theo tìm hiểu thì tại Điêu Linh Thôn đã xuất hiện một khe năng lượng vô cùng thần bí, nghe nói nhiều bậc thầy thám hiểm của Vô Ưu đại lục sau khi vượt qua khe năng lượng này tiến vào 1 Không Gian Đa Chiều đã mang về vô vàn những kỳ trân dị bảo và họ ghi lại cách vào nơi đây trên Sách Không Gian Đa Chiều và giao cho Reck - Cháu Trai Thôn Trưởng bảo quản
 
 ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

 Cấp độ nhân vật: 50+ trở lên
 Thời gian thám hiểm: 60 phút
 Gặp Reck - Cháu Trai Thôn Trưởng tại Điêu Linh Thôn (142,40)


 BẮT ĐẦU THÁM HIỂM

 Sau khi đối thoại với Reck - Cháu Trai Thôn Trưởng cư dân sẽ nhận Sách Không Gian Đa Chiều
 
  • Sách Không Gian Đa Chiều có thời hạn sử dụng là 1 ngày
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm nếu mất do Túi N.vụ đầy

 Khi đã nhận được vật phẩm hãy mau chóng tìm gặp Lão Ông Điêu Linh để bắt đầu thám hiểm Không Gian Đa Chiều gồm 2 tầng với yêu cầu và bảo vật nhận khác nhau khi thám hiểm
 Thám hiểm Tầng 1 Không Gian Đa Chiều

  • Bảo vật nhận: Tinh Túy Linh Giáp, Thâm Lam Tinh và các bảo vật khác
  • Yêu cầu: sử dụng vật phẩm bay khi khiêu chiến

 Thám hiểm Tầng 2 Không Gian Đa Chiều

  • Bảo vật nhận: các bảo vật quý giá như Tẩy Tủy Đan, Các loại sách EXP, ....
  • Thông qua Vết Nứt Không Gian tại Tầng 1 để xuống Tầng 2

 
  • Quái vật chiếm lĩnh tại Tầng 2 là các quái vật mặt đất nên cư dân không thể sử dụng vật phẩm bay