Tư Chất

Mỗi pet có tư chất khác nhau, thực lực phát huy cũng khác nhau. Tuy nhiên may mắn là tư chất này có thể thay đổi được. Thông qua những cách thích hợp có thể dần dần cải tạo tư chất cho pet, thậm chí có thể khiến pet trở nên mạnh như Thần thú.


Tư chất của pet chính là 1 trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sức mạnh của pet. Tư chất chia thành 5 loại, gồm Lực, Xảo, Nhẫn, Trí, Thần.
Các tư chất được thể hiện dưới dạng số từ 3259 = >4889, số trước dấu "=>" là chỉ số tư chất cơ bản của pet, số sau dấu "=>" là chỉ số tư chất cuối cùng, giá trị tư chất cuối cùng ảnh hưởng đến sự phát triển các thuộc tính của pet, là chỉ số quan trọng quyết định đến sức mạnh của pet

Đặc biệt, +0 có thể gia tăng thông qua ảo hóa pet để từ đó gia tăng thuộc tính và các chỉ số của pet.

Sau khi đã hiểu về các hạng mục tư chất của pet thì cần nhớ công thức tính tư chất cuối cùng của pet:

Tư chất cuối cùng = Tư chất cơ bản x Hệ số phẩm chất

Mối quan hệ giữa hệ số phẩm chất và màu sắc của pet:
 
Phẩm chất Bình thường Tinh Xảo Hoàn Mỹ Cường Hóa Trác Việt
Hệ số
1.00~1.10
1.11~1.30 1.31~1.60
1.61~2.00
2.01~2.50
Hệ số và phẩm chất của pet