Thuộc Tính

Trên thế giới không thể có hai chiếc là giống nhau cũng giống như trong Vua Pháp Thuật không thể có 2 Pet giống nhau như đúc. Mỗi người có cách nuôi dạy và nâng điểm cho Pet khác nhau làm thành con Pet đặc trưng cho người đó.
 
Bảng thông tin Pet
 
Cách cộng điểm khác nhau, kỹ năng khác nhau, tư chất khác nhau sẽ tạo ra sự chênh lệch giữa các pet. Chính vì thế việc hiểu rõ các thuộc tính của pet sẽ rất có lợi cho việc nâng cao sức mạnh của pet. 

 THUỘC TÍNH CƠ BẢN

- Cấp: Khi Pet nâng cấp sẽ được 5 điểm tiềm năng. Những điểm tiềm năng này sau khi được phân bố vào các thuộc tính sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của Pet.
- Kinh nghiệm (EXP): Sau mỗi lần đánh quái , Pet sẽ tích lũy được một số kinh nghiệm, đạt đến mức độ nhất định cấp độ pet sẽ gia tăng
- Trung thành: Nếu độ trung thành thấp thì Pet sẽ không nghe theo lời của chủ nhân nữa.
- Tư chất: Thuộc tính sẽ tăng khi Pet tăng cấp.
- Phẩm chất hệ số: Ảnh hưởng đến tăng trưởng của Pet mỗi khi thăng cấp.
- Nâng cấp Pet (thêm sao cho Pet): Sử dụng các loại nội đơn để tăng cao hệ số trưởng thành.
- Phẩm chất Pet: Ảnh hưởng đến hệ số trưởng thành của Pet.

 THỂ CHẤT THIÊN PHÚ

- Lực: Gia tăng tấn công vật lý và chính xác
- Nhẫn: Tăng sinh mệnh đồng thời tăng phòng thủ vật lý.
- Xảo: Tăng độ nhanh nhẹn, né tránh và chính xác
- Trí: Tăng tấn công pháp thuật đồng thời tăng giới hạn pháp lực và phòng thủ pháp.
- Thần: Tăng tỉ lệ đánh pháp thuật thành công, tăng kháng và phòng ngự pháp thuật

 THUỘC TÍNH CHIẾN ĐẤU

- HP: Hiển thị sinh mệnh của Pet
- MP: Hiển thị pháp lực của Pet, mỗi khi thi triển kỹ năng thì sẽ sử dụng một chút pháp lực này
- Trúng: Hiển thị độ chính xác của đòn tấn công vật lý, điểm càng cao thì tỉ lệ chính xác càng cao
- Công vật lý: Thể hiện khả năng tấn công vật lý, điểm càng cao thì sức sát thương càng mạnh.
- Thủ vật lý: Thể hiện khả năng phòng thủ vật lý, điểm càng cao thì phòng thủ càng mạnh.
- Công ma pháp: Thể hiện khả năng tấn công pháp thuật, điểm càng cao thì sức sát thương càng mạnh.
- Thủ ma pháp: Thể hiện khả năng phòng thủ ma pháp, điểm càng cao thì phòng thủ càng mạnh.
- Né tránh: Thể hiện khả năng né, khi né thành công sẽ không chịu sự sát thương nào, điểm càng cao thì tỉ lệ né thành công càng cao.
- Bạo kích: Điểm càng cao thì tỉ lệ ra đòn chí mạng càng cao.
- Phản kích: Điểm càng cao thì % khả năng phản kích lại đòn đánh của đối phương càng cao.
- Tốc độ: Tốc độ càng nhanh thì càng được ưu tiên đánh trước.


 TRUNG THÀNH VÀ THỌ MỆNH

Điểm trung thành và thọ mệnh của pet có thể được so sánh nôm na với khả năng chủ nhân có thể gọi được pet ra và sức khỏe của pet. Một người chủ nhân tốt sẽ không bao giờ để cho 2 điểm này của pet xuống quá thấp, điểm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chiến đấu của pet. Dưới đây là chi tiết về cách 3 điểm này bị giảm và cách phục hồi:

- Mỗi lần xuất trận, pet sẽ giảm 1 điểm thọ mệnh.
- Mỗi lần tử vong, pet sẽ giảm 200 điểm thọ mệnh.
- Mỗi lần thăng cấp, pet sẽ tăng 200 điểm thọ mệnh.
- Mỗi lần sử dụng nội đơn thành công sẽ tăng rất nhiều điểm thọ mệnh.
- Mỗi lần dung hợp thì pet chính nhận được 200 điểm thọ mệnh.
- Mỗi lần tẩy tủy thì pet sẽ tăng 200 điểm thọ mệnh.
- Khi điểm thọ mệnh đạt >5000 thì giới hạn HP sẽ bằng 100% so với giá trị gốc.
- Khi 0 Khi điểm thọ mệnh bằng 0 giới hạn HP sẽ bằng 10% so với giá trị gốc.
- Mỗi lần tử vong pet sẽ giảm 5 điểm trung thành
- Khi điểm trung thành>50 và <70, sẽ có xác suất từ 1 đến 70% xuất hiện câu nói NONO! Lúc này pet sẽ không nghe theo lệnh tấn công và phòng ngự của chủ nhân.
- Khi điểm trung thành thấp hơn 50 thì sẽ có xác suất từ 1 đến 50% pet từ chối xuất trận.

Điểm thọ mệnh và điểm trung thành của pet có thể phục hồi bằng cách mua thuốc trong Tiệm Pet tại các thành thị. Hãy nhớ luôn giữ cho pet của bạn được khỏe mạnh nhé!