Trồng Trọt

Để học nghề Trồng Trọt, sau khi đạt đến cấp 50 các cư dân hãy đến Điêu Linh Thôn gặp Đại Sư Kỹ Năng Sống (133,96) để nhận Sách Kỹ Năng - Trồng Trọt để học tập.
 

 QUY TẮC TRỒNG TRỌT

  • Mỗi lần Trồng trọt sẽ mất điểm sức lực nhưng tăng một lượng điểm Độ thành thục
  • Khi hết điểm sức lực sẽ không thể tiến hành trồng trọt nữa
  • Khi Độ thành thục đạt đến mức độ cao nhất của cấp độ hiện tại sẽ không thể tiếp tục gia tăng
  • Khi Độ thành thục đạt mức có nhất có thể thăng cấp của kỹ năng
  • Có 2 loại nông sản là Nông sản ngắn ngày và Nông sản dài ngày
  • Trồng cùng loại nông sản, nông sản dài ngày sẽ cho sản lượng cao hơn nông sản ngắn ngày
  • Tùy loại nông sản sẽ tăng độ thành thục khác nhau

 HỌC KỸ NĂNG TRỒNG TRỌT

 Điều Kiện Học

- Cấp độ: nhân vật đạt cấp độ 50 trở lên
- NPC học: Đại Sư Kỹ Năng Sống (Tọa độ: 132,96) tại Điêu Linh Thôn Cách Học

- Đến Điêu Linh Thôn đối thoại với Đại Sư Kỹ Năng Sống chọn Học Kỹ Năng Trồng Trọt- Sau khi học xong cư dân sẽ nhận được 1 vật phẩm là

  Tên vật phẩm Mô tả
Sách Kỹ Năng - Trồng Trọt Học để mở kỹ năng Trồng Trọt

- Sau khi học xong Kỹ năng - Trồng Trọt từ Sách Kỹ Năng - Trồng Trọt cư dân có thể mở bảng Chiêu (Phím tắt S) mục Kỹ năng sống để kiểm tra

 TIẾN HÀNH TRỒNG NÔNG SẢN

 Học xong kỹ năng trồng trọt các bạn hãy đến gặp Nông Dân John (178,46) để được đưa vào Nông Trường Pháp Thuật

 

 Đối thoại với Người Rơm để chọn loại Nông Sản trồng
 

 THU HOẠCH NÔNG SẢN

 Chỉ học kiến thức về cách trồng vẫn chưa đủ, các bạn còn cần học các kiến thức về thu hoạch để đạt được hiệu suất cao nhất.

 

 
 Khi nông sản chín, hệ thống sẽ thông báo cho chủ vườn đến thu hoạch. Nếu chủ vườn không thu hoạch kịp thời thì có thể bị người khác qua "thu hoạch giúp".

- Nông sản ngắn ngày có thể bị thu hoạch toàn bộ
- Nông sản dài ngày thì sẽ để lại cho chủ vườn 1 phần

 Nếu sau 20 phút kể từ lúc nông sản chín mà không có người thu hoạch thì sẽ bị héo úa, vườn sẽ trở thành đất hoang và người chơi khác có thể trồng trọt tại đó

 
 
 THAO TÁC NÔNG TRƯỜNG

Hiện tại Thao Tác Nông Trường có 3 chức năng chính, tuy nhiên để sử dụng cần tốn 1 lượng Vàng nhất định

 Sử dụng Thuốc Tăng Trưởng: khi sử dụng sẽ tăng gấp đôi số lượng Nông Sản nhận được
 Lập Tức Thu Hoạch: nông sản đang trồng sẽ chuyển sang trạng thái chín có thể thu hoạch ngay
 Tiêu diệt: hủy nông sản đang trồng lập tức để trồng nông sản khác

 CẤP ĐỘ & CÁC LOẠI NÔNG SẢN

Cấp độ nông sản   Tên nông sản
1 Lúa Mạch
Lúa Gạo
2 Bắp
Khoai Lang
3 Đậu Phộng
Đậu Nành
4 Cải Thảo
Củ Cải
5 Cacao
Cao Lương
6 Mướp
Bầu
7 Bông Cải
Hoàng Kim Quả