Sửa Chữa

Thần khí tương tự như trang bị thông thường của nhân vật là đều có một độ bền nhất định, khi độ bền giảm xuống 0, sức mạnh của Thần khí sẽ mất đi, kỹ năng sẽ không thể sử dụng được nữa.

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

 Thần khí: thần khí chính và thần khí phụ

 Vật phẩm: Thâm Lam Tinh


 CÁCH SỬA CHỮA

Có 2 cách để tiến hành sửa chữa thần khí bao gồm


 Cách 1

- Mở bảng Chế Tạo sau đó chọn mục Thần khí rồi chọn tính năng Sửa chữa


 
- Sau khi đặt Thần khí muốn sửa và Thâm Lam Tinh vào các ô tương ứng, nhấn Sửa là hệ thống sẽ tự động thực hiện


 Cách 2

- Mở bảng nhân vật (Phím tắt C)- Chọn mục Thần khí (Th.khí) sau đó chọn nút Sửa rồi click vào thần khí muốn sửa là được