Nhận Nuôi

Theo truyền thuyết thì Tinh Linh vốn trước đây cũng là cư dân Vô Ưu nhưng do thế lực hắc ám xâm chiếm mà đành rời khỏi đại lục, nay những tinh linh này đã quay lại và sẽ trở thành người bạn đồng hành mới cùng mọi người du lịch, thám hiểm các bí ẩn của đại lục Vô Ưu

 NHẬN NUÔI TINH LINH

Để nhận nuôi Tinh Linh các cư dân cần đạt điều kiện sau

 Cấp độ nhân vật phải đạt 80 trở lên
 Nhận hoàn toàn miễn phí tại Sứ Giả Tinh Linh Thủ Hộ (Tọa độ: 114,177) ở Tinh Linh Thành

 

Tinh linh bạn được nuôi có tên Thiên Sứ Poli, một giọt nước nhỏ với 2 đôi cánh vàng lấp lánh trong thật đáng yêu. Chắc chắn là khi nhận Thiên Sứ nhỏ dễ thương này mọi người chỉ nghĩ đến phải chi mình có móc khóa hay một tinh linh nhỏ như thế này bỏ túi thật tuyệt phải không nào.
 

 
 Chỉ số thuộc tính của Thiên Sứ Poli
 
 PHÂN LOẠI TINH LINH

Vua Pháp Thuật có nhiều loại Tinh Linh, nhưng tất cả đều tương ứng với 5 hướng hỗ trợ năng lực khác nhau

 LOẠI HÌNH QUÂN BÌNH


Thiên Sứ Poli Thuộc tính cơ bản Điểm ban đầu Điểm trưởng thành
Nhẫn 5 5
Lực 5 5
Xảo 5 5
Trí 5 5
Thần 5 5

Tinh Linh Casper
 
 
  Thuộc tính cơ bản     Điểm ban đầu     Điểm trưởng thành  
Nhẫn 5 5
Lực 5 5
Xảo 5 5
Trí 5 5
Thần 5 5

 LOẠI HÌNH NHANH NHẸN
 

 
Chỉ số thuộc tính

Rocky Thuộc tính cơ bản Điểm ban đầu Điểm trưởng thành
Nhẫn 6 6
Lực 8 8
Xảo 15 15
Trí 6 6
Thần 5 5
 
Minion Thuộc tính cơ bản Điểm ban đầu Điểm trưởng thành
Nhẫn 6 6
Lực 8 8
Xảo 15 15
Trí 6 6
Thần 5 5

 LOẠI HÌNH TINH THẦN


Chỉ số thuộc tính

Băng Nữ Koura Thuộc tính cơ bản Điểm ban đầu Điểm trưởng thành
Nhẫn 6 6
Lực 5 5
Xảo 6 6
Trí 8 8
Thần 15 15
 
Tuần Lộc Miya Thuộc tính cơ bản Điểm ban đầu Điểm trưởng thành
Nhẫn 6 6
Lực 5 5
Xảo 6 6
Trí 8 8
Thần 15 15

Tinh Linh Thần Chết
 
 
  Thuộc tính cơ bản     Điểm ban đầu     Điểm trưởng thành  
Nhẫn 6 6
Lực 5 5
Xảo 6 6
Trí 8 8
Thần 15 15

 LOẠI HÌNH THỂ CHẤT

 
 

Chỉ số thuộc tính

Puca Thuộc tính cơ bản Điểm ban đầu Điểm trưởng thành
Nhẫn 15 15
Lực 6 6
Xảo 8 8
Trí 5 5
Thần 6 6
 
Thiên Sứ Bụt Thuộc tính cơ bản Điểm ban đầu Điểm trưởng thành
Nhẫn 15 15
Lực 6 6
Xảo 8 8
Trí 5 5
Thần 6 6

 LOẠI HÌNH LỰC LƯỢNG


Chỉ số thuộc tính

Rồng Xanh Abu Thuộc tính cơ bản Điểm ban đầu Điểm trưởng thành
Nhẫn 10 10
Lực 15 15
Xảo 5 5
Trí 5 5
Thần 5 5

 LOẠI HÌNH TRÍ THẦNChỉ số thuộc tính

Yêu Tinh Nicole Thuộc tính cơ bản Điểm ban đầu Điểm trưởng thành
Nhẫn 5 5
Lực 5 5
Xảo 5 5
Trí 15 15
Thần 10 10