Kỹ Năng Tinh Linh

Cùng với sự xuất hiện của thánh địa - Thiên Đường Thần Thánh là các quyền năng và pháp thuật chỉ có trong truyền thuyết. Trải qua vô số nghiên cứu, giải mã và thử nghiệm các thần chú được lưu lại theo ngôn ngữ Tinh linh cổ, Tộc trưởng các gia tộc đã một lần nữa đưa các quyền năng của tinh linh thượng cổ tái hiện dưới ánh mặt trời.

Từ đây, các Tinh Linh Hộ Mệnh sẽ có cơ hội lột xác để đón nhận những lực lượng mới và trực tiếp tham gia chiến đấu cùng chủ nhân của mình. Tuy nhiên, chỉ những Tinh Linh Hộ Mệnh có đầy đủ thực lực và sức mạnh mới có thể đạt được ánh sáng vinh quang

 
Để Tinh linh có thể học kỹ năng cần phải đạt các điều kiện sau:

 Phẩm chất thiên phú đạt Cường hóa trở lên (cấp độ trưởng thành 11 trở lên)
 Học kỹ năng thông qua sách bán tại Sứ Giả Tinh Linh Thủ Hộ

 
 
 Các kỹ năng bị động của Tinh linh có tác dụng trực tiếp lên nhân vật. Hiện có
 
  Tên kỹ năng Mô tả Cách có
Kết Giới Tinh Linh  Tăng tỉ lệ phòng ngự ma pháp  Mua tại Sứ Giả Tinh Linh Thủ Hộ
Lưỡi Đao Tinh Linh  Tăng tốc độ cho nhân vật  Mua tại Sứ Giả Tinh Linh Thủ Hộ
Tinh Linh Hộ Thuẫn  Tăng tỉ lệ phòng ngự vật lý  Mua tại Sứ Giả Tinh Linh Thủ Hộ
Tinh Linh Chúc Phúc  Tăng tỉ lệ giới hạn HP  Mua tại Sứ Giả Tinh Linh Thủ Hộ
 Tinh Linh Tập Kích  Tăng tấn công ma pháp  Được bán tại một các sự kiện đặc biệt
 Tinh Linh Xung Kích  Tăng tấn công vật lý  Được bán tại một các sự kiện đặc biệt

 KỸ NĂNG CHỦ ĐỘNG CỦA TINH LINH

Số lượng kỹ năng chủ động hiện tại của Tinh Linh sẽ là 8 kỹ năng và được chia làm 2 loại gồm:

 • Kỹ năng tác dụng lên bản thân nhân vật
 • Kỹ năng tác dụng lên đối thủ sau khi đã sử dụng cho nhân vật
 Kỹ năng tác dụng lên bản thân nhân vật

  Tên kỹ năng Công dụng Cấp độ Nuôi dưỡng
 Tinh Linh Chế Tài  Tăng tỉ lệ tấn công vật lý cho nhân vật 13
 Tinh Linh Bảo Hộ  Tăng tỉ lệ phòng ngự vật lý cho nhân vật 12
 Tinh Linh Uy Quang  Tăng tỉ lệ tấn công ma pháp cho nhân vật 13
 Tinh Linh Thủ Hộ  Tăng tỉ lệ phòng ngự ma pháp cho nhân vật            12
 Tinh Linh Ảo Ảnh  Tăng tỉ lệ gia tăng tốc độ cho nhân vật 15
 Tinh Linh Chi Nộ  Chuyển sát thương bản thân thành phản sát thương 17
 Tinh Linh Chi Diệp  Giảm tỷ lệ sát thương khi chủ nhân bị tấn công 17
 Tinh Linh Cổ Vũ  Giảm tỷ lệ HP, tăng tỉ lệ tấn công của chủ nhân 18
 Tinh Linh Đề Phúc  Tăng 5% kháng debuff, tăng hiệu quả đối với danh y 19
 Tinh Linh Lĩnh Vực  Tăng tỷ lệ chính xác khi debuff 20

 Kỹ năng tác dụng lên đối thủ sau khi đã sử dụng cho nhân vật
 
  Tên kỹ năng Công dụng Cấp độ Nuôi dưỡng
 Tinh Linh Chi Hoặc  Tỉ lệ khiến đối thủ không thể sử dụng kỹ năng 16
 Tinh Linh Chú Phọc  Có tỉ lệ khiến đối thủ giảm phòng ngự 14
 Tinh Linh Độc Đao  Tỉ lệ khiến đối thủ trúng độc và gia tăng sát thương 14

 THIẾT LẬP SỬ DỤNG KỸ NĂNG CHỦ ĐỘNG CỦA TINH LINH

 Sau khi Tinh Linh đã học xong các kỹ năng chủ động có thể tiến hành Thiết lập sử dụng


 Tại bảng Thiết lập cư dân có thể chọn Thứ tự (lượt) đánh và kỹ năng mà Tinh Linh sẽ thi triển


 Cách thức Thiết lập kỹ năng Tinh Linh sử dụng như sau


- Mỗi danh sách Thứ tự bao gồm 5 ô tương ứng với số lượt đánh mà Tinh Linh sẽ sử dụng kỹ năng
- Một kỹ năng chỉ có thể thiết lập ở một ô duy nhất trong danh sách Thứ tự
- Các kỹ năng được thiết lập sẽ sử dụng theo thứ tự và tuần hoàn trở lại
- Thông tin về đặt kỹ năng tại các ô như sau:

 
 • Nếu kỹ năng đặt tại ô có số 1 thì kỹ năng đó sẽ được thi triển ở lượt 1,6,11,16,...
 • Nếu kỹ năng đặt tại ô có số 2 thì kỹ năng đó sẽ được thi triển ở lượt 2,7,12,17,...
 • Tương tự như vậy cho các ô có số tiếp theo
 • Ô không thiết lập kỹ năng thì đến lượt đánh đó Tinh Linh sẽ không sử dụng kỹ năng
 • Trong một trận chiến chỉ có thể sử dụng 1 Thứ tự thiết lập kỹ năng tinh linh để sử dụng
- Hoàn thành Thiết lập kỹ năng Tinh Linh có thể chọn:
 
 • Dùng và Lưu để Tinh Linh sử dụng trong chiến đấu
 • Không dùng tất cả: Tinh Linh sẽ không sử dụng kỹ năng trong chiến đấu
 MỘT SỐ CHÚ Ý CẦN BIẾT

 Chỉ trong trạng thái Thủ hộ thì Tinh Linh:
 
 • Mới sử dụng kỹ năng chủ động đã được Thiết lập
 • Hiệu quả kỹ năng bị động mới tác dụng lên nhân vật
 Kỹ năng chủ động của Tinh Linh hiện tại có 8 kỹ năng
 Số ô chứa kỹ năng Tinh Linh hiện tại là 20 ô.
 Để thăng cấp kỹ năng Tinh Linh cần:
 • Sách Huấn Luyện Truyền Nhân
 • Sách này có thể mua tại NPC Sứ Giả Tinh Linh Thủ Hộ hoặc kiếm từ một số sự kiện khác