Mật Bảo

Cùng đặt chân đến đại lục Maya không chỉ có những cư dân Vua Pháp Thuật mà trong bóng tối còn có các quân đoàn của các thủ lĩnh hắc ám đang chiếm giữ nhiều vùng đất của đại lục Vô Ưu. Nếu cư dân Vô Ưu hi vọng tại đây sẽ có được vũ khí với sức mạnh mới có thể chiến thắng thì các thế lực hắc ám lại muốn tìm cách hồi sinh các ác ma viễn cổ hoặc tìm về các vũ khí đã bị thất lạc của bộ tộc chúng.

Tuy nhiên, trải qua thời gian dài bị dòng sông lịch sử bao phủ, mọi thứ trên đại lục Maya gần như đều bị phá hủy, chỉ còn đâu đó còn sót lại những Bí Kíp Chế Tạo Mật Bảo của các bộ tộc viễn cổ. Thông qua những bí kíp này có thể chế tạo ra các vũ khí có sức mạnh tối thương được họ gọi là Mật Bảo. Từ đây, không chỉ cuộc chiến tranh đoạt Bí Kíp Chế Tạo Mật Bảo từ các thế lực hắc ám trở nên nóng hơn mà quá trình chế tạo Mật Bảo cũng trở nên 
cấp thiết hơn bao giờ hết. 
 
 ĐIỀU KIỆN THU THẬP

 Nhân vật: cấp độ 50+
 Vật phẩm yêu cầu:

 
 • Bí kíp mật bảo
 • Nguyên liệu chế tạo theo yêu cầu
 Số lượt chế tạo Mật Bảo
 
 • Mỗi ngày mỗi cư dân có 10 lần chế tạo Mật Bảo
 • Từ VIP 2 trở lên có thể mua thêm lượt chế tạo
 • Số lượt mua tối đa phụ thuộc vào cấp độ VIP. Tối đa mua 30 lượt
 • Tùy theo số lần mua sẽ có chi phí khác nhau
 HIỆU QUẢ SỞ HỮU MẬT BẢO

 Kích hoạt các thuộc tính sức mạnh của nhân vật và pet


 CHẾ TẠO MẬT BẢO

 Tại bảng Nhân vật (Phím tắt C) chọn phần Tr.bị sau đó click chọn nút Hồn Khí


 Tại bảng Hồn Khí Vương Tộc chọn Mật Bảo chọn Mật Bảo để xem thông tin về tiến độ thu thập Mật Bảo cùng các tính năng khác liên quan đến Mật Bảo
 

 5 Bí Kíp Mật Bảo (Thái Cổ Thần Binh, Thái Cổ Chiến Trang, Thái Cổ Pháp Sức, Cổ Tịch Vô Ưu và Di Vật Thánh Điện)
 
 • Cấp 1-4: Có được thông qua đánh BOSS Sổ Tay Ma Thú (Cấp 50 trở lên) để nhận Bảo Rương Bí Kíp Mật Bảo
 • Cấp 5-6: Đổi tại Shop Đấu Pet
 6 Bí Kíp Mật Bảo (Hang Động, Đại Mạc, Di Cảnh, Liệt Diễm, Lang Huyệt, Lạc Viên) (1-6) có được từ phụ bản tương ứng 
 Để chế tạo Mật Bảo cư dân cần:

 
 • Phải học được công thức chế tạo Mật Bảo
 • Cấp độ chế tạo phải cao hơn hoặc tương đương với cấp độ Mật Bảo cần chế tạo
 • Sử dụng nguyên liệu theo yêu cầu để chế tạo Mật Bảo

 Chế tạo Mật Bảo bao gồm 6 cấp. Khi chế tạo sẽ:
 
 • Gia tăng Độ thuần thục từ đó gia tăng cấp độ chế tạo Mật Bảo
 • Trong quá trình chế tạo sẽ thu thập được các loại Mật Bảo khác nhau
 • Tùy theo loại Mật Bảo và số sao sẽ gia tăng các thuộc tính và chỉ số khác nhau
 
 PHÂN GIẢI MẬT BẢO

 Tùy theo phẩm chất Mật Bảo, khi tiến hành phân giải sẽ nhận được:

 
 • Bí Ngân: tùy theo cấp độ và số sao Mật Bảo phân giải mà số lượng nhận được khác nhau
 • Mảnh Vỡ Phù Văn: có cơ hội nhận được Mảnh Vỡ Phù Văn dành cho nhân vật hoặc pet
 • Phù Văn: có cơ hội nhận được Phù Văn dành cho nhân vật hoặc pet

 Khi chế tạo thành công Mật Bảo sẽ gia tăng các chỉ số thuộc tính