Hoàng Giả Chí Tôn

Hồn khí vốn có nguồn gốc từ Hồn tộc thời viễn cổ, bộ tộc này vốn thân thể vô cùng suy yếu nhưng lại sở hữu sức mạnh linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Để sinh tồn, họ đã tìm tòi và hợp nhất sức mạnh giữa vũ khí và linh hồn để tạo thành một trang bị được gọi là Hồn khí. Lợi dụng tri thức về Phù văn, người Maya đã cải tạo và khiến Hồn khí có thể được con người sử dụng từ đó kích phát sức mạnh linh hồn mang lại các năng lực đặc biệt cho bản thân.

Không chỉ vậy, được thừa hưởng khả năng hội tụ sức mạnh tự nhiên từ Phù văn giờ đây mỗi khi sử dụng Hồn khí sẽ dẫn động các hiệu ứng đặc biệt chỉ những thành viên cao quý nhất thuộc hoàng gia Maya mới có được.

 
 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Nhân vật: cấp độ 50+

 
 KÍCH HOẠT HỒN KHÍ

 Tại bảng Nhân vật (Phím tắt C) chọn phần Tr.bị sau đó click chọn nút Hồn Khí Mỗi nhân vật có tối đa 4 Hồn Khí gồm:
 
Tên Hồn Khí Vị trí hiệu ứng đặc biệt
Hoàng Quan Trên đầu nhân vật
Thánh Quang Quanh thân nhân vật
Ấn Tích Xuất hiện khi nhân vật di chuyển
Pháp Trận Dưới chân nhân vật
 
 Hiện tại, mỗi loại Hồn Khí có 4 hiệu ứng

  • Mỗi hiệu ứng sẽ có giá trị kích hoạt khác nhau
  • Có thể kích hoạt nhiều hiệu ứng cùng lúc, tuy nhiên mỗi lần chỉ sử dụng 1 hiệu ứng
  • Thời hạn khi kích hoạt Hồn Khí là vĩnh viễn
 Chỉ sau khi kích hoạt mới có thể Trang bị Hồn Khí và tiếp nhận hiệu ứng đặc biệt
 Muốn hiển thị hiệu ứng Hồn Khi cần check chọn tại ô Hồn Khí đã được trang bị


 

 Mỗi loại Hồn Khí sẽ có 3 cấp độ và có hiệu ứng khác nhau tùy theo cấp độ
 Để gia tăng cấp độ hiệu ứng Hồn Khí cần tiến hành Cường Hóa Hồn Khí

 

 
 Cường Hóa Hồn Khí sẽ tiến hành gia tăng chỉ số thuộc tính: HP, Tốc độ, Công vật lý, Công ma pháp.
 Khi Cường Hóa Hồn Khí đạt cấp độ nhất định sẽ thăng cấp độ hiệu ứng của Hồn Khí
 
  • Cường Hóa Hồn Khí đạt cấp 30 cấp độ hiệu ứng của Hồn Khí tương ứng sẽ đạt cấp 2
  • Cường Hóa Hồn Khí đạt cấp 50 cấp độ hiệu ứng của Hồn Khí tương ứng sẽ đạt cấp 3