Nạp Bằng Thẻ Cào17.10

Nhằm hướng đến sự thống nhất trong cách Nạp Thẻ bắt đầu từ ngày 17.10.2017 hệ thống Vua Pháp Thuật sẽ chính thức áp dụng hình thức Nạp Thẻ duy nhất cho hai loại tài khoản VTCID và GOID...

Hướng dẫn đổi tên nhân vật, bang hội có dấu sao16.09

Sau khi hai server được kết hợp, các nhân vật có dấu "sao" (☆) ở đằng sau các bạn có thể tiến hành đổi tên nhân vật của mình. Tuy nhiên, trước khi thực hiện...

Bảo trì định kỳ Vua Pháp Thuật15.04

Nhằm mục đích bảo đảm chất lượng máy chủ của Vua Pháp Thuật luôn hoạt động trong tình trạng ổn định và tốt nhất để phục vụ các cư dân đại lục Vô Ưu. Vua Pháp Thuật Team sẽ thiết lập...

Hướng dẫn tham gia sự kiện nạp22.01

Sự kiện nạp được diễn ra thường xuyên trong Vua Pháp Thuật với nhiều bảo vật khác nhau được dành tặng cho các cư dân khi tham gia. Như vậy, ngoài nhận được Vàng khi chuyển đổi và...

Hướng dẫn tham gia sự kiện xe hàng22.01

Hướng dẫn các bước tham gia sự kiện Xe hàng của Vua Pháp Thuật

Yếu Quyết Hệ Người20.12

Các kỹ năng đặc biệt pet hệ người sẽ học được khi sử dụng Yếu Quyết Hệ Người

Yếu Quyết Hệ Ác Ma20.12

Các kỹ năng đặc biệt pet hệ ác ma sẽ học được khi sử dụng Yếu Quyết Hệ Ác Ma

Yếu Quyết Hệ Dã Thú20.12

Các kỹ năng đặc biệt pet hệ dã thú sẽ học được khi sử dụng Yếu Quyết Hệ Dã Thú

Yếu Quyết Hệ Long20.12

Các kỹ năng đặc biệt pet hệ long sẽ học được khi sử dụng Yếu Quyết Hệ Long

Yếu Quyết Hệ Máy20.12

Các kỹ năng đặc biệt pet hệ máy sẽ học được khi sử dụng Yếu Quyết Hệ Máy