Yếu Quyết Hệ Dã Thú

[20.12.2013]


YẾU QUYẾT HỆ DÃ THÚ


YẾU QUYẾT HỆ DÃ THÚ SƠ CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả

 Tinh Thần Xạ Tuyến
 Chủ động
 Dùng niệm lực tạo sát thương ma pháp 80-100%
 Cực Quang Xạ Tuyến
 Chủ động
 Dùng ánh sáng tạo sát thương ma pháp 80-100% và khiến mục tiêu Thất Tâm
 Thích Nhĩ Hô Khiếu
 Chủ động
 Dùng âm thanh tấn công gây 110-130% sát thương vật lý cho mục tiêu
 Tàn Nhẫn Tư Liệt
 Chủ động  Huyết trảo hung mãnh gây 55-105% sát thương vật lý và khiến mục tiêu Lưu Huyết cấp độ 5
 Uy Nhiếp Ý Chí
 Chủ động
 Dùng ý chí hung mãnh của dã thú gây 30-50% sát thương ma pháp cho nhiều mục tiêu
 Đột Thích Xung Phong
 Chủ động
 Dùng toàn lực gây sát thương vật lý, khiến mục tiêu bị thất lực, giảm tấn công vật lý
 Hoành Tảo Tiễn Vĩ
 Chủ động
 Dùng đuôi quét ngang gây sát thương vật lý cho nhiều mục tiêu
 Báo Chi Tấn Tiệp  Bị Động  Tích tụ tinh thần khiến tốc độ tăng nhanh từ 5-10%
 Trực Giác Dã Thú
 Bị động
 Dựa vào kinh nghiệm chiến trường, có thể né tránh nguy hiểm 5-10%
 Thú Tính Tỉnh Ngộ
 Bị động
 Thức tỉnh bản năng hoang dã của mãnh thú. Tăng 5-10% tấn công vật lý

 Mao Bì Tiến Hóa
 Bị động
 Toàn thân bọc da dày, giảm thiểu tổn thương. Tăng 5-10% phòng ngự vật lý

YẾU QUYẾT HỆ DÃ THÚ TRUNG CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả

 Tinh Thần Xạ Tuyến Trung Cấp
 Chủ động
 Dùng niệm lực tạo sát thương ma pháp 95-125%
 Cực Quang Xạ Tuyến Trung Cấp
 Chủ động
 Dùng ánh sáng tạo sát thương ma pháp 95-125% và khiến mục tiêu Thất Tâm
 Thích Nhĩ Hô Khiếu Trung Cấp
 Chủ động
 Dùng âm thanh tấn công gây 125-155% sát thương vật lý cho mục tiêu
 Uy Nhiếp Ý Chí Trung Cấp
 Chủ động
 Dùng ý chí hung mãnh của dã thú gây 40-60% sát thương ma pháp cho nhiều mục tiêu
 Đột Thích Xung Phong Trung Cấp
 Chủ động
 Dùng toàn lực gây sát thương vật lý 95-125%, khiến mục tiêu bị thất lực, giảm tấn công vật lý
 Hoành Tảo Tiễn Vĩ Trung Cấp
 Chủ động
 Dùng đuôi quét ngang gây sát thương vật lý 60-80% cho nhiều mục tiêu

YẾU QUYẾT HỆ DÃ THÚ CAO CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả

 Tinh Thần Xạ Tuyến Cao Cấp
 Chủ động
 Dùng niệm lực tạo sát thương ma pháp 115-155%
 Cực Quang Xạ Tuyến Cao Cấp
 Chủ động
 Dùng ánh sáng tạo sát thương ma pháp 115-155% và khiến mục tiêu Thất Tâm
 Thích Nhĩ Hô Khiếu Trung Cấp
 Chủ động
 Dùng âm thanh tấn công gây 145-185% sát thương vật lý cho mục tiêu
 Uy Nhiếp Ý Chí Cao Cấp
 Chủ động
 Dùng ý chí hung mãnh của dã thú gây 55-75% sát thương ma pháp cho nhiều mục tiêu

 Đột Thích Xung Phong Cao Cấp
 Chủ động
 Dùng toàn lực gây sát thương vật lý 115-155%, khiến mục tiêu bị thất lực, giảm tấn công vật lý

 Hoành Tảo Tiễn Vĩ Cao Cấp
 Chủ động
 Dùng đuôi quét ngang gây sát thương vật lý 70-100% cho nhiều mục tiêu