Yếu Quyết Hệ Long

[20.12.2013]


YẾU QUYẾT HỆ LONG


YẾU QUYẾT HỆ LONG SƠ CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả

 Đồng Bộ Tự Nhiên
 Chủ động  Gây 80-100% sát thương vật lý và có tỉ lệ 10-20% khiến mục tiêu Thất Lực
 Tập Trung Ý Niệm
 Chủ động  Tập trung ý niệm để tăng cường sức tấn công ma pháp từ 5-15%

 Long Nhã Lợi X
 Chủ động  Sử dụng hàm răng sắc bén gây ra 110-130% sát thương vật lý cho mục tiêu

 Tảo Vĩ Công Kích
 Chủ động  Dùng đuôi tấn công, gây 50-70% sát thương vật lý cho 2 mục tiêu hàng ngang

 Lạc Thạch Vẫn Tinh
 Chủ động
 Gây 30-50% sát thương ma pháp cho 3 mục tiêu hàng ngang

 Thiên Lôi Cuồng N
 Chủ động  Gây 20-40% sát thương ma pháp cho 4 mục tiêu hàng ngang

 Nghịch Lân Phong Nhẫn
 Chđộng
 Gây 20-40% sát thương ma pháp cho mục tiêu hình chữ thập

 Cao Tần Long Hống
 Ch động  Gây 80-100% sát thương ma pháp và có tỉ lệ 10-20% khiến mục tiêu Thất Tâm

 Long Chi Khí Tức  Chđộng  Gây 80-100% sát thương ma pháp lên mục tiêu cùng một số thương tích

 Cổ Long Chi Hồn  Bị động  Khả năng trời ban của tộc rồng, tăng 5-10% tấn công ma pháp

YẾU QUYẾT HỆ LONG TRUNG CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả

 Đồng Bộ Tự Nhiên Trung Cấp
 Chủ động  Gây 95-125% sát thương vật lý và có tỉ lệ 15-35% khiến mục tiêu Thất Lực

 Long Nhã Lợi Xỉ Trung Cấp
 Chủ động  Sử dụng hàm răng sắc bén gây ra 125-155% sát thương vật lý cho mục tiêu

 Tảo Vĩ Công Kích Trung Cấp
 Chủ động  Dùng đuôi tấn công, gây 60-80% sát thương vật lý cho 2 mục tiêu hàng ngang

 Lạc Thạch Vẫn Tinh Trung Cấp
 Chủ động
 Gây 40-60% sát thương ma pháp cho 3 mục tiêu hàng ngang

 Cao Tần Long Hống Trung Cấp
 Ch động  Gây 95-125% sát thương ma pháp và có tỉ lệ 15-35% khiến mục tiêu Thất Tâm

 Long Chi Khí Tức Trung Cấp  Chđộng  Gây 95-125% sát thương ma pháp lên mục tiêu cùng một số thương tích

YẾU QUYẾT HỆ LONG CAO CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả

 Đồng Bộ Tự Nhiên Cao Cấp
 Chủ động  Gây 115-155% sát thương vật lý và có tỉ l25-55% khiến mục tiêu Thất Lực

 Long Nhã Lợi Xỉ Cao Cấp
 Chủ động  Sử dụng hàm răng sắc bén gây ra 145-185% sát thương vật lý cho mục tiêu

 Tảo Vĩ Công Kích Cao Cấp
 Chủ động  Dùng đuôi tấn công, gây 70-100% sát thương vật lý cho 2 mục tiêu hàng ngang

 Lạc Thạch Vẫn Tinh Cao Cấp
 Chủ động
 Gây 55-75% sát thương ma pháp cho 3 mục tiêu hàng ngang

 Cao Tần Long Hống Cao Cấp
 Ch động  Gây 115-155% sát thương ma pháp và có tỉ lệ 25-55% khiến mục tiêu Thất Tâm

 Long Chi Khí Tức Cao Cấp  Chđộng  Gây 115-155% sát thương ma pháp lên mục tiêu cùng một số thương tích