Yếu Quyết Hệ Máy

[20.12.2013]


YẾU QUYẾT HỆ MÁY


YẾU QUYẾT HỆ MÁY SƠ CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả

 Siêu Tốc Trảm
 Chủ động  Biến kim loại thành mũi tên sắc bén, tạo 110-130% sát thương vật lý cho 1 mục tiêu

 Cường Lực Quang Xạ
 Chủ động  Tích tánh sáng tấn công đối thủ, gây 30-50% sát thương vật lý cho 3 mục tiêu hàng ngang

 Lai Hồi Công Kích
 Chủ động  Tấn công liên hoàn 2 lần, gây sát thương vật lý từ 55-65%

 Dung Nham Phá Giáp
 Chủ động  Gây 80-100% sát thương ma pháp và có tỉ lệ 10-20% khiến mục tiêu Thất Tâm

 Thiết Luân Đầu Trịch
 Chủ động
 Xoay động thiết luân tấn công, gây 50-70% sát thương vật lý cho 2 mục tiêu hàng ngang

 Tiêm Giác Đột Tiến
 Chủ động  Gây 80-100% sát thương vật lý và có tỉ lệ 10-20% khiến mục tiêu Thất Lực

 Hỏa Diệm Xung Kích
 Chđộng
 Dùng lửa tấn công, gây 80-100% sát thương ma pháp cho mục tiêu

 Phòng Ngự Hình Thái
 Ch động  Dùng năng lượng tạo thành khiên bảo vệ, tăng 5-10% phòng ngự vật lý

 Ngạnh Xác Hóa  Bị động  Tạo lớp giáp bảo vệ bên ngoài, tăng 5-10% phòng ngự vật lý

 Điện Giải Ngoại Xác
 Bị động  Dùng điện bao bọc cơ thchặn đòn tấn công của địch thủ, tăng 5-10% miễn sát thương vật lý

YẾU QUYẾT HỆ MÁY TRUNG CẤP


   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả

 Siêu Tốc Trảm Trung Cấp
 Chủ động  Biến kim loại thành mũi tên sắc bén, tạo 125-155% sát thương vật lý cho 1 mục tiêu

 Cường Lực Quang Xạ Trung Cấp
 Chủ động  Tích tánh sáng tấn công đối thủ, gây 40-60% sát thương vật lý cho 3 mục tiêu hàng ngang

 Dung Nham Phá Giáp Trung Cấp
 Chủ động  Gây 95-125% sát thương ma pháp và có tỉ lệ 15-35% khiến mục tiêu Thất Tâm

 Thiết Luân Đầu Trịch Trung Cấp
 Chủ động
 Xoay động thiết luân tấn công, gây 60-80% sát thương vật lý cho 2 mục tiêu hàng ngang

 Tiêm Giác Đột Tiến Trung Cấp
 Chủ động  Gây 95-125% sát thương vật lý và có tỉ lệ 15-35% khiến mục tiêu Thất Lực

 Hỏa Diệm Xung Kích Trung Cấp
 Chđộng
 Dùng lửa tấn công, gây 95-125% sát thương ma pháp cho mục tiêu

YẾU QUYẾT HỆ MÁY CAO CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả

 Siêu Tốc Trảm Cao Cấp
 Chủ động  Biến kim loại thành mũi tên sắc bén, tạo 145-185% sát thương vật lý cho 1 mục tiêu

 Cường Lực Quang Xạ Cao Cấp
 Chủ động  Tích tánh sáng tấn công đối thủ, gây 55-75% sát thương vật lý cho 3 mục tiêu hàng ngang

 Dung Nham Phá Giáp Cao Cấp
 Chủ động  Gây 115-155% sát thương ma pháp và có tỉ lệ 25-55% khiến mục tiêu Thất Tâm

 Thiết Luân Đầu Trịch Cao Cấp
 Chủ động
 Xoay động thiết luân tấn công, gây 70-100% sát thương vật lý cho 2 mục tiêu hàng ngang

 Tiêm Giác Đột Tiến Cao Cấp
 Chủ động  Gây 115-155% sát thương vật lý và có tỉ lệ 25-55% khiến mục tiêu Thất Lực

 Hỏa Diệm Xung Kích Cao Cấp
 Chđộng
 Dùng lửa tấn công, gây 115-155% sát thương ma pháp cho mục tiêu