Yếu Quyết Hệ Ác Ma

[20.12.2013]


YẾU QUYẾT HỆ ÁC MA


YẾU QUYẾT HỆ ÁC MA SƠ CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả

 Hắc Dạ Ma Ảnh
 Chủ động  Lời nguyền bóng tối, gây ra 55-105% sát thương ma pháp và khiến mục tiêu Thất Tâm
 Hắc Huyết Xâm Nhiễm
 Chủ động  Sử dụng độc gây ra 80-100% sát thương vật lý và khiến mục tiêu Thất Lực

 Thạc Hóa Chi Xúc
 Chủ động  Khiến mục tiêu rơi vào trạng thái Thạch Hóa

 Phục Thù Lợi Nhẫn
 Chủ động  Dùng sức mạnh ác ma gây 110-130 sát thương vật lý cho mục tiêu
 Khúc Ca Diệt Vong
 Chủ động
 Năng lượng tâm linh tlời hát gây 80-100% sát thương ma pháp
 Vô Biên Thê D
 Chủ động  Bóng tối bao trùm mục tiêu, khiếu mục tiêu giảm 30-50% sát thương ma pháp

 Kích Trạng Loạn Tâm
 Chủ động  Dùng ý chí khiến mục tiêu rơi vào trạng thái hỗn loạn

 Thủy Nhược
 B động  Tăng 5-10% phòng ngự ma pháp

 Phản Ứng Trì Độn
 Ch động  Dùng ý chí khiến mục tiêu tốc độ bị giảm xuống

YẾU QUYẾT HỆ ÁC MA TRUNG CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả
 Hắc Dạ Ma Ảnh Trung Cấp
 Chủ động  Lời nguyền bóng tối, gây ra 95-125% sát thương ma pháp và khiến mục tiêu Thất Tâm
 Hắc Huyết Xâm Nhiễm Trung Cấp
 Chủ động  Sử dụng độc gây ra 95-125% sát thương vật lý và khiến mục tiêu Thất Lực

 Ma Nhẫn Trảm Kích Trung Cấp
 Chủ động  Triệu hồi ác ma vô hình, gây 60-80% sát thương vật lý cho nhiều mục tiêu
 Phục Thù Lợi Nhẫn Trung Cấp
 Chủ động  Dùng sức mạnh ác ma gây 125-155% sát thương vật lý cho mục tiêu
 Khúc Ca Diệt Vong Trung Cấp
 Chủ động
 Năng lượng tâm linh tlời hát gây 95-125% sát thương ma pháp
 Vô Biên Thê Dạ Trung Cấp
 Chủ động  Bóng tối bao trùm mục tiêu, khiến nhiều mục tiêu giảm 40-60% sát thương ma pháp

YẾU QUYẾT HỆ ÁC MA CAO CẤP

   Tên kỹ năng
 Trạng thái
 Mô tả
 Hắc Dạ Ma Ảnh Cao Cấp
 Chủ động  Lời nguyền bóng tối, gây ra 115-155% sát thương ma pháp và khiến mục tiêu Thất Tâm
 Hắc Huyết Xâm Nhiễm Cao Cấp
 Chủ động  Sử dụng độc gây ra 115-125% sát thương vật lý và khiến mục tiêu Thất Lực
 Ma Nhẫn Trảm Kích Cao Cấp
 Chủ động  Triệu hồi ác ma vô hình, gây 70-100% sát thương vật lý cho nhiều mục tiêu
 Phục Thù Lợi Nhẫn Cao Cấp
 Chủ động  Dùng sức mạnh ác ma gây 145-185% sát thương vật lý cho mục tiêu
 Khúc Ca Diệt Vong Cao Cấp
 Chủ động
 Năng lượng tâm linh tlời hát gây 115-155% sát thương ma pháp
 Vô Biên Thê Dạ Cao Cấp
 Chủ động  Bóng tối bao trùm mục tiêu, khiến nhiều mục tiêu giảm 55-75% sát thương ma pháp