Hướng Dẫn

Hoàn Thành Phụ Bản

Hệ thống hoàn thành phụ bản hiện tại của Vua Pháp Thuật có thể hỗ trợ các bạn hoàn thành các loại phụ bản, nhiệm vụ như sau

Hiệu Ứng Trang Bị

Khi kích hoạt các hiệu ứng của bộ trang bị, sức mạnh của nhân vật sẽ được phát huy tối đa

Chế Tạo Trang Bị

Chế tạo trang bị là một trong những cách để sở hữu các trang bị cao cấp có sức mạnh kỳ diệu trong trò chơi, nếu may mắn các bạn có thể chế tạo được...

Thăng Cấp Bảo Thạch

Hệ thống thăng cấp bảo thạch xuất hiện để các cư dân có thể sở hữu các bảo thạch cao cấp có thể gia tăng năng lực nhân vật một cách vượt trội.

Dung Hợp Nguyên Liệu

Hệ thống Dung Hợp Nguyên Liệu đã xuất hiện để các cư dân Vua Pháp Thuật có thể dung hợp các nguyên liệu cấp thấp thành nguyên liệu cấp...

Tháo Gỡ Bảo Thạch

Nếu bạn thấy bảo thạch mình đang khảm trên trang bị không phù hợp với mục đích sử dụng hoặc không phù hợp với việc gia tăng sức mạnh trang bị bạn...

Khảm Nạm Bảo Thạch

Quá trình khảm nạm các bảo thạch vào trang bị sẽ giúp gia tăng sức mạnh bản thân nhân vật thông qua sự liên kết giữa nhân vật và...

Thăng Sao Trang Bị

Phẩm chất tiềm ẩn của mỗi trang bị đều khác nhau, tuy nhiên đều có thể được nâng lên, với vật phẩm đặc biệt là Thăng Tinh Thạch các cư dân Vua...

Đổi Chất Lượng

Trong trường hợp khi chế ra được một trang bị cực tốt hoàn toàn phù hợp với nhân vật của mình nhưng bạn không vừa ý với chất lượng của nó,...

Phân Giải

Khi đã có trang bị mới mạnh hơn, chẳng lẽ lại phải bỏ đi trang bị cũ mất bao công sức thu thập nguyên liệu mới có được? Lúc này bạn hãy sử dụng...