Thuần Phục Ba Đậu Yêu

Sau khi bắt được điệp viên mập ẩn núp chỗ Bách Thảo Tinh về giao cho Tộc Trưởng Bối Tư, trải qua tra khảo và thuần phục, tộc trưởng Bối Tư phát hiện đây chỉ là phân thân của kẻ do thám Ba Đậu Yêu Ác Ma. Như vậy, tin tức về tình hình phân bố phòng vệ tại các thành trì lớn của đại lục Vô Ưu có nguy cơ bại lộ rất lớn.

Thế nhưng, có một tin mừng là trong quá trình tra hỏi, phân thân của điệp viên mập đã khai rõ khi hắn bị bắt giữ, vì lo sợ nên đã dùng tà thuật tự phân giải thân thể thành các bộ phận khác nhau để vừa đánh lạc hướng mọi người vừa thuận tiện cho các ác ma thủ lĩnh mang về cho chúa tể Mehdi vì chỉ cần một bộ phận được đưa đến tay chúa tể với sức mạnh và quyền lực của mình Mehdi có thể hoàn nguyên kẻ do thám của mình. Hiện tại các bộ phận hóa thân này vẫn còn tại đại lục Vô Ưu.

Tình huống đang rất nguy cấp, nếu để sót bất kỳ một bộ phận nào thì tin tức quân tình đều có thể đến tay chúa tể. Các vị tộc trưởng đã nhanh chóng lập kế hoạch chớp nhoáng với nội dung
 
PHẦN 2
NGĂN CHẶN TIN TỨC & PHÁ HỦY KẾ HOẠCH CỦA CHÚA TỂTheo pháp thuật điều tra dựa trên sự liên hệ giữa phân thân Ba Đậu Yêu Ác Ma với các bộ phận phân rã, tộc trưởng Bối Tư đã xác định được các bộ phận bị phù phép gồm

   Tên bộ phận
 Đầu
 Thân
 Tay
 Cánh
 Đuôi
 Vũ khí

Sau các nỗ lực và cố gắng các tộc trưởng đã tìm được một vài bộ phận và biết được thông tin về địa điểm cất dấu các bộ phận còn lạ. Ngoài việc chiêu mộ cư dân tích cực tham gia thám hiểm, các vị tộc trưởng còn sử dụng các bộ phận tìm được làm phần thưởng cho mọi người để có thể nhanh chóng phá hủy kế hoạch xâm chiếm đại lục của chúa tể Mehdi

 Nơi xuất hiện  Các vị trí có thể tìm được các bộ phận
 1  Kho Báu Đại Mạc
 2  Mê Huyễn Động
 3  Shop Đấu Pet
 4  Nhiệm Vụ 200 Vòng
 5  Phi Ma Tấn Công
 6  Vân Lộc Động

Vì tầm quan trọng của chuyên án nên tộc trưởng Bối Tư chỉ tuyển nhận các thành viên ưu tú để tham gia kế hoạch này.

 YÊU CẦU

 Cấp độ nhân vật: 50+
 Nhận và thông báo nhiệm vụ hoàn thành tại Tộc trưởng Bối Tư
 Phần thưởng: Ba Đậu Yêu Ác Ma - Xanh lục - KHÓA

 THỰC HIỆN

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đến gặp Tộc Trưởng Bối Tư tại Đông Huyền Thành để thông báo và chờ đợi tộc trưởng hoàn nguyên kẻ do thám


 

Như vậy, Điệp Viên Mập - Ba Đậu Yêu Ác Ma đã bị thuần phục và sẽ trở thành người đồng hành cùng mọi người tham gia chiến dịch vây quét và phá hủy kế hoạch của chúa tể Mehdi. Với các pháp thuật được truyền dạy từ chúa tể, Điệp Viên Mập của chúng ta sẽ lợi hại thế nào?