Quân Hàm - Bản Lĩnh Thống Soái

Chu Ma Vương lợi dụng khe hở không gian xây dựng nên các truyền tống trận để liên tục đưa các binh đoàn quỷ quái đến bao vây và tấn công nhằm chiếm đóng thánh đường. Hưởng ứng lời hiệu triệu của các vị Tộc Trưởng các cư dân gia nhập Binh Đoàn Viễn Chinh tiến về Thiên Đường Thần Thánh để phá tan vòng vây của Ma Binh, đập tan âm mưu của Chu Ma Vương. 

Khi gia nhập Quân Đoàn Viễn Chinh các bạn sẽ được huấn luyện và trải qua quá trình tích lũy công trạng sẽ trở thành những chỉ huy tài ba của quân đoàn hùng mạnh này.

 Hệ thống Quân Hàm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng

  • Thăng cấp của Hệ thống Ma Pháp Bí Trận
  • Thực hiện nhiệm vụ phụ Vùng Đất Truyền Thuyết

 Để thăng cấp Quân Hàm các cư dân cần gia tăng điểm Công trạng của bản thân


 

 CÁCH GIA TĂNG ĐIỂM CÔNG TRẠNG
  • Tham gia hoạt động Ma Binh Giáng Thế
  • Thám hiểm Mê Trận
 CẤP ĐỘ QUÂN HÀM & ĐIỂM CÔNG TRẠNG
 

Quân Hàm Hiệu quả Điểm Công trạng
Lính Mới --- 1
Binh Nhì --- 500
Binh Nhất --- 1350
Hạ Sĩ --- 2750
Trung Sĩ --- 5150
Thượng Sĩ --- 9150
Thiếu Úy --- 15550
Trung Úy --- 25500
Thượng Úy --- 40700
Đại Úy --- 63300
Thiếu Tá Tăng 0.6% giảm sát thương cuối (N.Vật + Pet) 95850
Trung Tá Tăng 0.9% giảm sát thương cuối (N.Vật + Pet) 141900
Thượng Tá Tăng 1.2% giảm sát thương cuối (N.Vật + Pet) 205800
Đại Tá Tăng 1.5% giảm sát thương cuối (N.Vật + Pet) 293150
Thiếu Tướng Tăng 1.8% giảm sát thương cuối (N.Vật + Pet) 410900
Trung Tướng Tăng 2.1% giảm sát thương cuối (N.Vật + Pet) 567750
Thượng Tướng Tăng 2.5% giảm sát thương cuối (N.Vật + Pet) 774150
Đại Tướng Tăng 3% giảm sát thương cuối (N.Vật + Pet) 1043200

 NHẬN DANH HIỆU QUÂN HÀM

 Điều kiện nhận

  • Nhân vật: Quân hàm Trung Sĩ trở lên
  • Danh hiệu: danh hiệu có thời hạn 30 ngày
 Cách thức nhận

Khi Quân Hàm đạt từ Trung Sĩ trở lên đến gặp Quân Đoàn Trưởng Đông Huyền (Tọa độ: 99,192) tại Đông Huyền Thành để nhận 
 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Chỉ các nhân vật đã hoàn thành chuyển sinh mới kích hoạt hệ thống Quân Hàm
 Tích lũy điểm Công trạng để đổi danh hiệu tại Quân Doàn Trưởng Đông Huyền ở Đông Huyền Thành
 Danh hiệu đổi sẽ có thời hạn 1 tháng, hết thời hạn có thể nhận lại