Đấu trường - boss

Đoạt Bảo Kỳ Binh

Bang Hội Chiến

Giải đấu Bang Hội Chiến được diễn ra hàng tuần để các bang hội có thể đọ sức so tài, thể hiện bản lĩnh và khả năng lãnh đạo của bang chủ. Bên cạnh...

Đấu Trường Pet

Giác Đấu Đông Huyền