Trang Viên

Mỗi cư dân sẽ sở hữu một Trang Viên riêng, tại đây, cư dân sẽ chăm chỉ lao động để tạo ra nguyên vật liệu cung cấp cho cuộc sống hàng ngày.


 CẤP ĐỘ YÊU CẦU

 Nhân vật cấp độ 20 trở lên có thể nuôi tinh quái
 Thông qua trang viên để nuôi dưỡng tinh quái, thu hoạch tài liệu, chế tạo trang bị huyền thoại

 CẤU TRÚC TRANG VIÊN


Trang viên phong cách Việt

 Thông tin trang viên
- Tên cấp độ và nhân vật sở hữu trang viên
- Cấp độ trang viên: cấp độ hiện tại của trang viên
- Năng lượng: năng lượng hiện tại và năng lượng tối đa của nhân vật
- Kinh nghiệm trang viên: kinh nghiệm hiện có và kinh nghiệm cần để thăng cấp trang viên
 Trang Viên: trang viên nhân vật, khi ở trang viên bạn bè có thể click để trở lại trang viên của mình.
 Cửa Hàng: nơi bán các tinh quái, nhân vật vào đây để chọn mua tính quái tiến hành nuôi
 Nhà Kho: nơi chứa đựng nguyên liệu thu hoạch được từ tinh quái
 Canh Giữ: thiết lập canh giữ để chống trộm cắp khi tinh quái đã trưởng thành
 Nuôi Trồng: click sẽ vào nhanh Cửa Hàng
 Thu Hoạch: sử dụng và click vào tinh quái trưởng thành sẽ thu hoạch nguyên liệu
 Toàn Bộ: thu hoạch nhanh, khi số lượng tinh quái nhiều sử dụng chức năng này sẽ tiết kiệm được thời gian
 Làm Đất: có thể loại bỏ tinh quái đang nuôi để nuôi tính quái khác
 Sự Kiện: xem các thông báo diễn biến xảy ra tại trang viên

 CẤP ĐỘ TRANG VIÊN

 Trang viên có 5 cấp độ, khi thõa mãn các điều kiện yêu cầu có thể thăng cấp trang viên.
 Trên trang viên có thể nuôi dưỡng tinh quái, thu hoạch sẽ nhận được nguyên liệu.
 Mỗi một tinh quái nuôi sẽ nhận được 1 điểm kinh nghiệm trang viên
 Sau khi nuôi tính quái sẽ trưởng thành lập tức để thu hoạch ngay
 Muốn nuôi tiếp phải đợi 1 giờ tính từ thời điểm thu hoạch 
 THĂNG CẤP TRANG VIÊN

Khi đạt các yêu cầu về cấp độ nhân vật, kinh nghiệm trang viên và chi phí, cư dân có thể thăng cấp trang viên để mở rộng số ô đất nuôi trồng giới hạn nhằm nuôi trồng thêm nhiều tinh quái, thu hoạch thêm nhiều nguyên liệu.

Cấp độ trang viên Thăng cấp Cấp độ nhân vật thấp nhất Kinh nghiệm trang viên Chi phí (Bạc)


Cấp độ Thăng cấp Cấp độ nhân vật thấp Exp trang viên Chi phí (Bạc)
1 2 50 60 40.000
2 3 80 300 260.000
3 4 100 940 1.100.000
4 5 120 2860 4.200.000
 SỐ LƯỢNG ĐẤT NUÔI

Nhân vật có thể mở rộng thêm đất để nuôi trồng. Tuy nhiên, tùy theo cấp độ trang viên sẽ có số ô đất nuôi trồng được mở tối đa khác nhau


Cấp độ trang viên Số ô đất tối đa nuôi tinh quái
1 4
2 6
3 8
4 12
5 16

 NUÔI DƯỠNG TINH QUÁI

 Mỗi ô đất nuôi dưỡng được 1 tinh quái
 Để nuôi cần mua tinh quái tại của hàng 10000 Bạc hoặc Ngân phiếu/con
 Mỗi tinh quái nuôi sẽ tốn 100 điểm sức sống
 Tinh quái vừa nuôi sẽ trưởng thành ngay để có thể thu hoạch
 Tinh quái hiếm nguyên liệu thu được là 50 cái, Tinh quái thường nguyên liệu thu được là 100 cái.
 Nguyên liệu thu hoạch được từ tinh quái đều được khóa
 Tất cả nguyên liệu thu hoạch được đều được đưa trực tiếp vào Kho trang viên

 BẢO VỆ TRANG VIÊN

Hãy nhớ canh thời gian trưởng thành của tinh quái để thu hoạch đúng lúc, vì nếu sơ ý bạn bè của bạn sẽ "thuận tay dắt dê" đấy. Để chắc chắn không bị trộm hãy sử dụng pet để canh giữ và bảo vệ trang viên của mình.

Cách thiết lập bảo vệ như sau:

 Chọn Canh Giữ Thiết lập Pet để canh giữ


Cư dân có thể chọn tối đa 5 pet để canh giữ và bảo vệ cho trang viên. Các thiết lập kỹ năng, chọn mục tiêu tấn công,... đều tương tự như thiết lập khi tiến hành đấu pet tại Đấu Trường Pet

 TRỘM TRANG VIÊN

 Khi tinh quái bạn bè trưởng thành nếu chưa thu hoạch có thể thu hoạch giúp bạn
 Chuyển đến trang viên bạn bè bằng cách click vào tên bạn trong danh sách Bạn bè
 Không thể lấy trộm tinh quái của người chơi thấp hơn mình 10 cấp trở lên
 Khi lấy trộm chỉ cần đánh bại Pet canh giữ trang viên của bạn bè là lấy trộm được tinh quái
 Dù trộm thành công hay thất bại đều mất 10 điểm hành động. CHIA SẺ CHIẾN BÁO

Khi bảo vệ thành công hay đánh bại pet canh giữ của đối phương, trong mục sự kiện đều lưu lại thông tin. Bạn có thể chọn chức năng Chiến cuộc để xem cuộc chiến bảo vệ trang viên của mình hoặc chia sẻ cho bạn bè chùng xem bằng cách giữ phím Shift + click vào Chiến cuộc
Lưu ý 


 Tùy theo cấp độ nhân vật khác nhau mà điểm hành động khác nhau. Mỗi ngày điểm hành động sẽ đầy trở lại
 Không có điểm hành động sẽ không thể tiến hành trộm tinh quái
 Lấy trộm thành công sẽ nhận được 10% trên tổng số nguyên liệu hiện có của đối phương
 Khi tinh quái có số nguyên liệu dưới 60% số nguyên liệu tối đa thì không thể lấy trộm