Tiệm Thuốc Đông Huyền

Hiện tại, tình hình chiến đấu đang ngày càng trở nên căng thẳng khiến số lượng thuốc phục vụ đang ngày càng tăng và nguồn cung cấp thảo được đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển. Bác Sĩ Vương tại Đông Huyền Thành đã ban bố nhiệm vụ nhờ cư dân đại lục hỗ trợ thu thập và vận chuyển thuốc giúp ông ấy để vượt qua lúc khó khăn nhất này.

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Cấp độ: 50+ trở lên
 Kỹ năng: đã học kỹ năng sống Hái Thuốc
 Thời gian: 0:00 - 23:59 hàng ngày
 Số nhiệm vụ nhận: 2 nhiệm vụ
 NPC nhận: Tiệm Thuốc Bác Sĩ Vương (213,29) ở Đông Huyền Thành

 
 CÁCH THỨC THAM GIA


  • Tiệm Thuốc Bác Sĩ Vương đang cần một số dược liệu quý hiếm cho tiệm thuốc, các cư dân hãy giúp ông ấy thu thập. 


  • Dựa theo chỉ dẫn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ các cư dân sẽ nhận được các quà tặng hậu hĩnh từ Tiệm Thuốc Bác Sĩ Vương.