Tăng Vòng Thần Khí

Để các dũng sĩ Vô Ưu đại lục có thể nâng cao sức mạnh của mình trước khi tiến vào Ma Vực, tộc trưởng Bối Tư đã quyết định công bố bí quyết rèn để Tăng vòng thần khí biến chúng trở thành vũ khí có quyền năng tối thượng.

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

 Thần khí chính yêu cầu:


  • Cấp độ thần khí: 20
  • Vòng thần khí hiện tại: 7
  • Thuộc tính thần khí đạt MAX
 Yêu cầu vật phẩm và thần tu

  • Vật phẩm: Pha Lê Thần Giới để bổ sung năng lượng cho Thần Khí Chính
  • Điểm thần tu
 CÁCH THỨC TĂNG VÒNG THẦN KHÍ

 Mở bảng Chế Tạo sau đó chọn mục Thần khí rồi chọn tính năng Tăng vòng thần khí

 
 Đặt Thần khí chính phù hợp yêu cầu cùng Pha Lê Thần Giới vào ô tương ứng để thực hiện

 
 Khi tiến hành Bổ sung năng lượng cho thần khí chính nếu:

  • Thành công sẽ tăng vòng thần khí
  • Thất bại sẽ tăng tỉ lệ thành công cho quá trình bổ sung lần sau (Sẽ trở về 0 khi tăng thành công)
 
 Kết quả sau khi tăng vòng sẽ tăng giới hạn HP và Tốc độ của thần khí


 
 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Khi tăng số vòng thần khí đạt 7 + 50 thần khí sẽ xuất hiện Vòng 8