Sổ Tay Ma Thú

Có lẽ bạn dễ dàng có thể thắng được 1 trận đấu, nhưng chưa chắc có thể thắng được một cuộc chiến! Hãy đến đây, toàn bộ cư dân của đại lục Vô Ưu đều đang chờ đợi biểu hiện của bạn! Triển khai năng lực, sức mạnh, trí tuệ của bản thân để chiến đấu đi !!!
 
 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Cấp độ: tất cả các cư dân Vô Ưu đều có thể tham gia
 Số lần khiêu chiến tối đa: 10 lần/Mỗi ngày
 Nơi tham gia: biểu tượng Sổ Tay Ma Thú trên màn hình chính

 

 
 PHẦN THƯỞNG KHIÊU CHIẾN

 Các bảo vật quý: nguyên liệu cao cấp, cánh, lông vũ, thần khí phụ,...
 Bụi Vô Hạn, Bụi Ma Pháp: sử dụng để Thăng Hoa Trang Bị
 Bảo Rương Bí Kíp Mật Bảo, Bảo Rương Hắc Diệu Thạch

Lưu ý: trong quá trình tham gia game các bạn sẽ có cơ hội nhận được các loại vật phẩm gồm: Bảo Rương Bí Kíp Mật Bảo, Bảo Rương Hắc Diệu Thạch, Bí Kíp Mật Bảo, Bí Kíp Chế Tạo Thái Cổ Thần Binh, Túi Quà Phù Văn, Mảnh Vỡ Phù Văn, Tinh Hoa Phù Văn, Lễ Hộp Hắc Diệu Thạch, Hắc Diệu Thạch sẽ được sử dụng trong các tính năng của phiên bản kế tiếp. Vì vậy, các bạn vui lòng không click sử dụng, hủy, giao dịch. Vua Pháp Thuật Team sẽ không hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến vật phẩm này khi các bạn không thực hiện theo lưu ý
    
 CÁCH THỨC KHIÊU CHIẾN
 
 Mỗi ngày cư dân có thể click biểu tượng Sổ Tay Ma Thú để khiêu chiến
 Khi khiêu chiến có thể khiêu chiến theo dạng cá nhân hoặc lập nhóm
 Sổ Tay Ma Thú sẽ tổng hợp cả Boss bay và Boss mặt đất
 Sau khi mở Sổ Tay Ma Thú cư dân có thể thấy các thông tin bao gồm:

Danh Sách Boss

 
 • Tên Boss
 • Số lượt có thể khiêu chiến
Tổng Quan
 
 • Có thưởng: dựa vào cấp độ nhật vật sẽ hiển thị các boss khi khiêu chiến sẽ nhận thưởng
 • Boss cao cấp: danh sách các boss cao cấp của đại lục Vô Ưu
 • Các boss theo giới hạn cấp độ

 
 Boss tại Sổ Tay Ma Thú được chi làm 2 loại
 
 • Boss thường: có thể khiêu chiến liên tục cho đến hết số lần khiêu chiến
 • Boss cao cấp: sau khi khiêu chiến thành công sẽ có thời gian chờ. Hết thời gian chờ mới tiếp tục khiêu chiến
 Mỗi Boss sẽ có số lượt khiêu chiến nhất định. Khi hết lượt sẽ không thể khiêu chiến Boss đó
 Nếu cấp độ nhân vật cao hơn Boss 10 cấp sẽ không nhận được phần thưởng
 Khi lập nhóm khiêu chiến Boss cần lưu ý như sau
 
 • Cả nhóm sẽ không nhận được phần thưởng khi thành viên trong nhóm có cấp độ cao hơn BOSS 10 cấp
 • Không thể khiêu chiến khi trong nhóm có thành viên hết số lần khiêu chiến giới hạn
 • Không thể khiêu chiến khi trong nhóm có thành viên đã hết lượt khiêu chiến Boss đó
Lưu ý với Boss tại Sổ Tay Ma Thú:

 Boss tại Sổ Tay Ma Thú và bên ngoài sẽ có phần thưởng khác nhau
 Đánh hạ Boss sẽ không nhận được thành tựu
 Khiêu chiến Solomon và Ma Chiến sẽ không hoàn thành nhiệm vụ Chuyên Gia và Tông Sư