Quảng Trường Kỳ Thạch

Cuộc tụ hội long trọng nhất tại Đông Huyền Thành đã bắt đầu, ánh sáng mặt trời tràn ngặp khắp mọi nơi đại diện cho sức sống và nhiệt huyết của từng cư dân Vô Ưu. Trong không khí sôi động này các cư dân hãy cùng tham gia Quảng Trường Kỳ Thạch để đạt được các bảo vật thần bí nhất đại lục Vô Ưu

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Thời gian: 14:00 Chủ nhật (diễn ra xen tuần với Ảo Cảnh Tầm Bảo) (Tuần đầu: 08.11.2015)
 Cấp độ: 50 trở lên, nhóm ít nhất 2 người
 Đăng ký tham gia: click vào Quảng Trường Kỳ Thạch

 

 
 
 PHẦN THƯỞNG THAM GIA

 Túi quà chứa các bảo vật quý

 Huy Chương liên quan đến sự kiện

** Lưu ý về nhận quà
 
 • Sau khi tham gia xong phải nhận quà ngay nếu thoát ra khỏi Đại sảnh sẽ không nhận được nữa
 • Sau 30 phút kết thúc sự kiện sẽ không nhận được quà nữa

 CÁCH THỨC THAM GIA

 Vào 14:00 - 14:20 Chủ nhật cư dân click icon Quảng Trường Kỳ Thạch để Đến đại sảnh

 

 14:20 cư dân đối thoại với NPC Kỳ Thạch Đáng Yêu để vào Quảng Trường Kỳ Thạch
 

 14:30 hoạt động chính thức bắt đầu. Nếu:
 
 • Cư dân không vào trước thời gian hoạt động bắt đầu sẽ không vào được nữa
 • Cư dân đã vào Quảng Trường Kỳ Thạch khi hoạt động bắt đầu có thể vào lại nếu rời khỏi

 Tại Quảng Trường Kỳ Thạch, cư dân sẽ thấy các loại bóng cầu vồng. 
 

 Khi hoạt động bắt đầu, có 2 thao tác cần ghi nhớ
 
 • Thao tác người chơi (Bóng cầu vồng không di động): lúc này cư dân sẽ xem xét phá hủy hoặc thay thế
 • Bóng cầu vồng chuyển động: sau 5 phút thao tác người chơi bóng sẽ di chuyển và không thể tiến hành thao tác.
 • Khi bóng cầu vồng di động kết thúc, cư dân sẽ tiếp tục thao tác.
 • Quá trình này tiếp tục lặp lại cho đến khi sự kiện kết thúc.
 • Mỗi cư dân có tối đa 3 lần đổi màu bóng cầu vồng

 Ở giai đoạn thao tác nếu đánh vỡ 1 bóng cầu vồng sẽ nhận 1 điểm.
 Giai đoạn di chuyển nếu phá hủy liên tiếp sẽ nhận nhiều điểm hơn
 Người chơi có xác suất đụng trúng bảo rương và mìn:

 
 • Nhấp vào bảo rương thì tất cả người chơi trong nhóm đều nhận được phần thưởng
 • Nhấp vào mìn và phá hủy thì bóng cầu vồng trong phạm vi sẽ nổ
 Nếu bóng cầu vồng đụng Kỳ Thạch Bảo Bảo xem như thất bại, sự kiện kết thúc, tất cả thành viên có thể ra ngoài
 Hoạt động kết thúc vào lúc 15:30, sau thời gian này cư dân sẽ bị di chuyển ra ngoài
 Sự kiện kết thúc cư dân có thể gặp Kỳ Thạch Bảo Bảo để nhận thưởng

 
 • Phần thưởng sẽ khác nhau theo số điểm nhận được của người chơi.
 • Top 5 người chơi có điểm cao nhất sẽ nhận thêm thưởng xếp hạng.
 • Thời gian kết thúc nhận thưởng là 23:59 trong ngày