Phần Thưởng Hồi Phục

Trải qua hơn 5 năm phát triển, số lượng hệ thống, tính năng và nhiệm vụ của Vua Pháp Thuật ngày càng trở nên phong phú và đa dạng hơn để các cư dân có thể thõa sức tham gia, thõa sức nhận thưởng. Tuy nhiên, nếu hôm nay bạn bận rộn và không thể thực hiện nhiệm vụ thì làm sao? Hôm nay các hoạt động đặc biệt diễn ra rất nhiều, bản thân không thể làm nhiệm vụ thường làm thì phải làm thế nào? Hay nếu hôm nay cúp điện, bạn không thể online thì phải mất các phần thưởng, kinh nghiệm từ sự kiện?

Các cư dân đừng lo lắng bởi bên cạnh hàng loạt các hệ thống mới được ra mắt, trong phiên bản mới này sẽ cập nhật 1 tính năng đặc biệt đó là Phần Thưởng Hồi Phục để mọi người giải quyết được tình trạng trên

 ĐIỀU KIỆN MỞ TÍNH NĂNG

 Điều kiện: cấp độ nhân vật 50+
 Sử dụng: mở tại icon Hồi Phục


 Các nhiệm vụ có thể nhận Phần Thưởng Hồi Phục nếu hôm trước chưa làm

STT Tên nhiệm vụ Số lần phục hồi tối đa
1 Nhiệm Vụ Tu Hành 2
2 Nhiệm Vụ Gia Tộc 2
3 Tu Luyện Pet 2
4 Phản Quân Đại Tướng 3
5 Phi Ma Tấn Công 3
6 Nhiệm Vụ Treo Thưởng 10
 
 Khi sử dụng tính năng Hồi Phục sẽ không nhận được Điểm Năng Nổ bởi đó là các nhiệm vụ của ngày hôm trước
 
 CÁCH THỨC THAM GIA

 Click mở hệ thống Hồi Phục để mở bảng Phần thưởng Hồi phục
 

 Tại bảng Phần thưởng Hồi phục cư dân có thể thấy các thông tin bao gồm:
 
  • Số lượng nhiệm vụ chưa hoàn thành trong ngày trước có thể Hồi Phục
  • Thông tin về số lượng EXP, vật phẩm nhận được khi Hồi Phục
  • Chi phí hồi phục chia làm 2 dạng là Bạc và Vàng. 
Loại chi phí Thông tin sử dụng
Bạc Chỉ nhận 70% EXP trong số EXP hiển thị
Vàng Nhận 100% EXP hiển thị và có thể nhận vật phẩm
  • Đối với nhiệm vụ treo thưởng nếu ngày hôm trước chưa làm hôm sau có thể Hồi Phục 10 nhiệm vụ trắng, sau đó dùng Lệnh Kỳ để làm mới thêm 4 lần nữa, mỗi lần làm mới sẽ tự động coi là Hồi phục 10 nhiệm vụ. Nếu hôm trước sử dụng Lệnh Kỳ để làm mới thì ngày kế chỉ nhận thưởng Hồi Phục của các nhiệm vụ chưa làm.
  • Hôm trước làm hoặc nhận 1 nhiệm vụ xem như vòng/nhiệm vụ đó đã hoàn thành và số lần Hồi Phục hôm sau sẽ giảm.
  • Chi phí cho mỗi nhiệm vụ được thông báo chính là chi phí Hồi Phục của tất cả số lượt/vòng của nhiệm vụ đó

 Các cư dân đã sử dụng tính năng VIP tím trở lên qua hôm sau có thể Hồi phục để:

  • Nhận lại Kim Phiếu, Kinh nghiệm và vật phẩm
  • Đối với EXP VIP sẽ không thể Hồi phục